Publicerad: 15 januari 2020

Utbildningsseminarium med Sieps

SKR har åtagit sig att arbeta aktivt med kunskapshöjande insatser gällande EU:s påverkan på den lokala och regionala politiken. Tillsammans med Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, har SKR tagit fram en utbildning.

Utbildningen, ett kunskapsseminarium, inriktar sig på att tydliggöra kopplingen mellan lokal sakpolitik och EU-nivån. Utgångspunkten för arbetet är att kopplingen mellan ”lokal” sakpolitik och EU-nivån måste bli tydlig. Det är denna koppling som tydliggör hur EU fungerar och påverkar den lokala och regionala nivån i praktiken och som kan skapa långsiktigt engagemang och förändring. Några exempel på sakfrågor, som helt eller delvis beslutas på EU-nivå och som är av stor vikt för förbundets medlemmar, är offentlig upphandling, statsstödsfrågor kopplat till exempelvis regionala flygplatser, energieffektiviseringsfrågor och arbetsmiljölagstiftning.

Bakgrunden till dessa kunskapshöjande insatser är de EU-handslag med tillhörande åtaganden som många kommuner och regioner ingått med regeringen och dåvarande EU-minister Ann Linde. EU-handslagen var en del i regeringens arbete för stärkt delaktighet, kunskap och engagemang kring EU-relaterade frågor i Sverige. Den långsiktiga målsättningen för arbetet är att delaktigheten i beslut som fattas på EU-nivå ska vara lika god som när det gäller den kommunala, regionala och nationella nivån.

– Medborgare och civilsamhälle måste ges bättre förutsättningar att aktivt delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå. Därför tar vi idag i hand på att öka kunskapen om EU och stärka möjligheten till delaktighet i EU-arbetet, sa Ann Linde vid det första EU-handslaget 7 december 2016.

EU-handslagen har sin bakgrund i utredningen EU på hemmaplan som gjordes av särskild utredare universitetslektor Maria Strömvik, Lunds universitet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Niklas Hellblom
    Handläggare
  • Milla Järvelin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!