Publicerad: 28 februari 2019

Värmland

EU-och handelsminister Ann Linde ingick den 7 november ett EU-handslag med Region Värmland, Karlstad kommun, Storfors kommun och Karlstad universitet.

Under ett panelsamtal fick aktörerna ge sin syn på kunskapen, delaktigheten och engagemanget kring EU-relaterade frågor, både i Värmland och i den egna organisationen. Paneldeltagarna var eniga om att det finns utrymme för förbättring och åtog sig i EU-handslaget att höja ambitionen i det EU-relaterade arbetet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Flordal
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!