Publicerad: 27 februari 2019

Den 28 november samlades politiska företrädare för Region Gävleborg, Gävle kommun, Ovanåkers kommun samt prorektorn för Högskolan i Gävle och ingick EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde.

De inbjudna samlades för att diskutera gemensamt arbete för att öka kunskaperna och engagemanget i EU-frågor på lokal, regional och nationell nivå och inom olika verksamheter. Aktörerna kom överens om att samarbetet öka och att de politiska företrädarna, inte minst i valtider, bör ta sitt ansvar och koppla an EU till de lokala och regionala frågorna.

I samband med EU-handslaget invigde EU- och handelsminister ett regionalt exportcenter inom ramen för regeringens initiativ Team Sweden. Region Gävleborg har sedan juni 2015 samlat nationella och regionala aktörer som på något sätt arbetar med att främja internationalisering av små och medelstora företag i regionen. Det kallas för ”Team Gävleborg” Fokus har varit inriktat på att genom ökad koordinering mellan aktörerna och gemensamma
insatser förenkla för företag (SME) att bli mer internationella, dvs. export/import och andra internationella samarbeten. Detta arbete kommer att få ett större möjligheter att göra just detta när flera aktörer samlas under samma tak, och med samma mål: att få ut fler SME-företag på den internationella marknaden.

I ”Team Gävleborg” ingår och samverkar följande organisationer; Mellansvenska Handelskammaren, Business Sweden, ALMI, EKN (Exportkreditnämnden), EEN (European Enterprise Network), Högskolan i Gävle, Gävle Kommun, Region Gävleborg, SEK (Svensk Exportkredit), Länsstyrelsen, Tillväxtverket, Invest in Gävleborg, den regionala inkubatorn Movexum, samt klustren Future Position X och Fiber Optic Valley.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Flordal
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!