Publicerad: 28 februari 2019

Gotland

Under Almedalsveckan i juli 2017 ingick Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland ett gemensamt EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde.

Även Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin, EU- och handelsminister Ann Linde, Uppsala universitets rektor Eva Åkesson samt Gotlands läns landshövding Cecilia Schelin Seidegård deltog.

Aktörerna diskuterade behovet av ökad kunskap och förståelse för det europeiska samarbetet samt vikten av att samarbete lokalt på Gotland för att nå denna målsättning. Att kunskapssatsningar behövs på olika nivåer, underströks vid seminariet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Flordal
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!