Publicerad: 27 februari 2019

EU-forum med EU-minister Ann Linde

Den 8 maj bjöd EU- och handelsminister Ann Linde in alla de aktörer som ingått EU-handslag till ett EU-forum. Aktörerna var således representanter för kommuner och regioner men också representanter från utbildningsförbund, elevkårer, högskolor och universitet.

Det blev en eftermiddag fylld av intressanta diskussioner och samtal - ett tillfälle där alla de som ingått EU-handslag kunde berätta om sitt arbete för stärkt delaktighet i EU-arbetet och inspireras av varandra.

EU-forumet inleddes med ett anförande av Ann Linde. Statsrådet berättade bland annat om regeringens satsningar för ökad delaktighet i EU och att arbetet nu finns sammanfattat i en broschyr (finns bifogad). Statsrådet presenterade även kortfattat resultaten från ett frågeformulär som i februari skickades ut till de aktörer som ditintills ingått EU-handslag. Hon betonade vikten av att arbetet skulle bli långsiktig och såg tre tecken på att insatserna skulle fortsätta även framöver; 1) att åtagandena var välförankrade i organisationerna, 2) att många aktörer integrerat EU-perspektivet i det löpande arbetet och 3) att många i frågeformuläret uttryckte en vilja att fortsätta det påbörjade arbetet.

Under eftermiddagen hölls utöver gruppdiskussioner två paneldiskussioner om hur vi kan fortsätta arbetet med att öka delaktigheten bland medborgare i Sverige och de närvarande fick också lyssna till Eva Sjögren, direktör för Svenska institutet för europapolitiska studier, som gav en uppdatering kring EU:s utmaningar och viktiga framtidsfrågor.

Många av eftermiddagens deltagare konstaterade att kontakter med EU-insitutioner numera är en viktig del av deras verksamhet. Flera lyfte vikten av att synliggöra potentialen i EU-samarbetet och använda EU för att förbättra människors vardag.
Enligt flera av deltagarna bör fokus för samarbetet ligga på frågor som enskilda medlemsstater inte kan lösa effektivt på egen hand. Några av de sakfrågor som lyftes var klimat, migration, säkerhet, handel, social sammanhållning och artificiell intelligens.

Informationsansvarig

  • Karin Flordal
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!