Publicerad: 27 november 2019

Handslag för att stärka Sveriges röst i EU

Den 7 december 2016 bjöd dåvarande EU- och handelsminister Ann Linde in till ett nationellt EU-handslag. Handslaget utgjorde startskottet för ett landsomfattande gemensamt arbete, med syfte att stärka delaktigheten i EU och engagemanget för frågor som beslutas inom EU-samarbetet. Det handlar om att stärka Sveriges röst i EU-arbetet, och är ytterst en fråga om demokrati.

Totalt ingick 77 aktörer EU-handslag med regeringen – däribland SKR och ett stort antal kommuner och regioner. Som en del av SKR:s åtagande, har förbundet tagit fram en uppföljande rapport. Detta för att följa upp kommunala och regionala handslag samt för att lyfta goda exempel på hur man på olika sätt kan stärka och främja delaktigheten i EU.

EU-handslaget – Uppföljning av kommuner och regioners åtaganden

Utredningen EU på hemmaplan

Initiativet följer utredningen om delaktighet i EU, vars slutbetänkande EU på hemmaplan överlämnades till regeringen i början av 2016. Betänkandet utgår ifrån tre övergripande områden i utredningen; kunskapshöjande åtgärder, ökad delaktighet och insyn samt bättre informationstillgång.

EU på hemmaplan, Regeringen

Informationsansvarig

  • Niklas Hellblom
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!