Publicerad: 17 juni 2020

Lär andra om EU

SKR arbetar för ökad delaktighet i EU bland kommuner och regioner. Detta genom samordning, information- och kunskapsspridning.

Bildspel och informationsblad om EU

Här hittar du presentationer som sammanfattar olika viktiga aspekter av EU för dig som arbetar i en kommun eller region. Använd de kortfattade presentationerna som de är, eller utveckla dem enligt dina egna behov.

EU:s beslutsprocess presentation (PDF, nytt fönster)

EU i lokalpolitiken presentation (PDF, nytt fönster)

Europeiska Regionkommitténs arbete och uppdrag presentation (PDF, nytt fönster)

EU-utbildning för kommuner och regioner

EU påverkar oss – EU-utbildning för kommuner och regioner (video)

Tillsammans med Sieps, Svenska institutets för europapolitiska studier, har SKR tagit fram en webbaserad utbildning som riktar sig till såväl förtroendevalda som tjänstepersoner på lokal och regional nivå. Med utgångspunkt i aktuella sakfrågor i kommuner och regioner, syftar utbildningen till att tydliggöra kopplingen mellan lokal sakpolitik och EU-nivån.

EU i lokalpolitiken

EU i lokalpolitiken 2018

Det har länge pratats om att EU påverkar den lokala och den regionala nivån. I den här publikationens första del finns en undersökning som visar att ungefär hälften av dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning påverkas direkt eller indirekt av EU.

För att öka möjligheterna till deltagande i EU-arbetet, på nationell och europeisk nivå, inkluderar vi i bokens andra del en rad exempel på våra medlemmars EU-relaterade arbete.

Men det räcker inte att veta att vi blir påverkade. Det är nu hög tid att öka förståelsen för hur den lokala och regionala nivån kan påverka EU. I den avslutande delen ges därför en beskrivning av hur kommuner, landsting och regioner kan påverka beslut som fattas i EU – en ”handbok” i påverkansarbete om du så vill.

På gång inom EU

På gång inom EU, våren 2020 (PDF, nytt fönster)

I På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner.

I denna utgåva kan du bland annat läsa om den nya mandatperioden i Europeiska Regionkommittén, förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget, en europeisk jämställdhetsstrategi och en lång rad initiativ från den nya kommissionen.

SKR:s prioriterade EU-frågor 2020

SKR:s prioriterade EU-frågor

SKR:s styrelse har antagit nio prioriterade EU-frågor som förbundet ska driva under 2020. Dessa ingår även i SKR:s verksamhetsplan för 2020. För varje prioriterad fråga finns ett antal förväntade resultat samt aktiviteter som ska genomföras under året.

Andra källor till EU-relaterad information

Tips på externa webbplatser med EU-information

Vi har samlat ett urval av webbplatser och podcasts med relevant innehåll som kan vara användbart i arbetet med kunskapsspridning.

Informationsansvarig

  • Niklas Hellblom
    Handläggare
  • Milla Järvelin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!