Publicerad: 16 december 2019

Nätverk för utveckling av valfrihetssystem inom social omsorg

SKR driver ett nätverk för kommuner inom äldre och handikappomsorg, LSS samt övriga sociala tjänster. Genom nätverket kan landets kommuner få råd och stöd kring de frågor som kan uppkomma vid förberedelse för och i ett införande av valfrihetssystem.

Deltagande kommuner träffas 1-2 gånger per år för utveckling och erfarenhetsutbyte. Konstnaden för att delta i nätverket är till självkostnadspris (kaffe,lunch, lokalkostnad). Som deltagare står du även för dina egna res- och omkostnader.

Önskar du delta i nätverket vänligen kontakta oss.

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!