Publicerad: 28 maj 2020

Utveckling av valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård, vårdvalsnätverk

SKR erbjuder regioner nätverk för vårdval inom hälso-och sjukvård. Vårdvalsnätverket har i uppdrag att samla representanter för den centrala finansiärs- och modellägarrollen i regioner.

Vårdvalsnätverkets uppdrag

  • Uppdraget är att följa utvecklingen av de olika vårdvalsmodellerna i regioner, dela erfarenheter, problem och diskutera utvecklingen i framtiden.
  • Nätverket är arena för informations- och erfarenhetsutbyte avseende utveckling av beställarrollen samt aspekter i primärvårdens utveckling som påverkar ”beställningen”
  • Nätverkets deltagare ska representera landsting och regioner i rollen som finansiär och- eller uppdragsgivare.
  • Kommunikation med nätverket sker vid en träff per termin samt via nätverkets gemensamma projektplats. Vid behov bildas även mindre arbetsgrupper för utveckling inom angelägna områden.
  •  

SKR har en projektarbetsplats för nätverket

Vi använder en projektarbetsplats för medlemmar som vill ingå i nätverksarbetet. Vänligen kontakta Lars för att få "bli inbjuden" och medlem i projektarbetsplatsen.

Nätverk som är nära knutna till vårdvalsnätverkets arbete

ACG-nätverk för erfarenhetsutbyte och information

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!