Publicerad: 16 september 2020

Valfrihetssystem i regioner enligt LOV - beslutsläge

SKR publicerar en gång per år statistik över av regionernas beslutade och annonserade valfrihetssystem enligt LOV. 2020 finns 105 valfrihetssytem.

Primärvård

Det är obligatoriskt att regionerna ska organisera primärvården i valfrihetssystem.

År 2020 finns totalt 40 valfrihetssystem inom primärvården. Uppdragen enligt LOV ser olika ut i regionerna. En del breda i sin karaktär som spänner över hela primärvårdens verksamhetsområde. I andra regioner, främst Stockholm, är uppdragen uppdelade i flera vårdvalssystem och smala i sin karaktär.

I fem regioner är vårdval primärvård det enda området som konkurrensutsatts enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Dessa fem regioner har tillsammans drygt en miljon invånare, vilket indikerar att de samtliga är relativt små utifrån befolkningsmängd.

Specialistvård

Valfrihetssystem inom andra områden än primärvård är frivilligt. Flera regioner använder LOV för att komplettera sin egen kapacitet med privata utförare och samtidigt öka individens valfrihet också inom andra delar av hälso- och sjukvården.

  • Region Stockholm är den region med störst mängd valfrihetssystem. Regionen annonserar 39 olika valfrihetssystem, varav 27 inom specialiserad vård inom en mängd olika verksamhetsområden omfattande både öppen- och delar av slutenvården.
  • Region Uppsala och Region Skåne kommer därefter med vardera 11 införda vårdval, varav 6 vardera inom specialiserad vård.

Tandvård

Sedan länge har det varit möjligt för barn, ungdomar och unga vuxna att få offentligt finansierad tandvård hos privata tandvårdsgivare. I ökad omfattning används LOV som förfarande för anslutning av privata utförare också inom tandvården, både inom allmän och specialiserad barn- och ungdomstandvård, samt tandreglering.

10 regioner har tillsammans infört 14 valfrihetssystem på tandvårdens verksamhetsområden.

Senast publicerad sammanställning 2020

  • Antalet införda valfrihetssystem uppgår till 105 vilket är oförändrat sedan 2019.
  • Ett nytt vårdval inom barn- och ungdomspsykiatri.
  • Valfrihet inom tandreglering för barn och ungdomar har avslutats i en annan region.

Beslutsläge vårdval i regioner, juni 2020 (PDF, nytt fönster)

Tidigare sammanställningar 2018 - 2019

Beslutsläge vårdval i regioner, april 2019 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval i regioner, april 2018 (PDF, nytt fönster)

Om du önskar sammanställningar från och med 2012 fram till och med 2017 vänligen kontakta oss.

Källa: uppgifter från annonsdatabas för valfrihetsystem

Valfrihetswebben, Upphandlingsmyndigheten

Läs vidare

Tjänster

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!