Publicerad 12 oktober 2021

Valfrihetssystem i regioner, beslutsläge

SKR publicerar en gång per år statistik över av regionernas beslutade och annonserade valfrihetssystem enligt LOV. 2020 finns det 105 valfrihetssystem.

Primärvård

Det är obligatoriskt att regionerna ska organisera primärvården i valfrihetssystem.

År 2020 finns totalt 40 valfrihetssystem inom primärvården. Uppdragen enligt LOV ser olika ut i regionerna. En del breda i sin karaktär som spänner över hela primärvårdens verksamhetsområde. I andra regioner, främst Stockholm, är uppdragen uppdelade i flera vårdvalssystem och smala i sin karaktär.

I fem regioner är vårdval primärvård det enda området som konkurrensutsatts enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Dessa fem regioner har tillsammans drygt en miljon invånare, vilket indikerar att de samtliga är relativt små utifrån befolkningsmängd.

Specialistvård

Valfrihetssystem inom andra områden än primärvård är frivilligt. Flera regioner använder LOV för att komplettera sin egen kapacitet med privata utförare och samtidigt öka individens valfrihet också inom andra delar av hälso- och sjukvården.

  • Region Stockholm är den region med störst mängd valfrihetssystem. Regionen annonserar 39 olika valfrihetssystem, varav 27 inom specialiserad vård inom en mängd olika verksamhetsområden omfattande både öppen- och delar av slutenvården.
  • Region Uppsala och Region Skåne kommer därefter med vardera 11 införda vårdval, varav 6 vardera inom specialiserad vård.

Tandvård

Sedan länge har det varit möjligt för barn, ungdomar och unga vuxna att få offentligt finansierad tandvård hos privata tandvårdsgivare. I ökad omfattning används LOV som förfarande för anslutning av privata utförare också inom tandvården, både inom allmän och specialiserad barn- och ungdomstandvård, samt tandreglering.

10 regioner har tillsammans infört 14 valfrihetssystem på tandvårdens verksamhetsområden.

Senaste sammanställningen över beslutsläget 2020

  • Antalet införda valfrihetssystem uppgår till 105 vilket är oförändrat sedan 2019.
  • Ett nytt vårdval inom barn- och ungdomspsykiatri.
  • Valfrihet inom tandreglering för barn och ungdomar har avslutats i en annan region.

Beslutsläge vårdval i regioner, juni 2020 (PDF) Pdf, 227 kB.

Källa: uppgifter från valfrihetswebben, Upphandlingsmyndigheten

Om du önskar sammanställningar från 2012 - 2019 vänligen kontakta oss.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset