Publicerad: 12 december 2019

Valfrihetssystem i regioner enligt LOV - beslutsläge

SKR sammanställer en gång per år aktuellt beslutsläge inom valfrihetssystem enligt LOV i regioner. Uppgifterna baseras på av regionerna annonserade valfrihetssystem (valfrihetswebben). 

Primärvård

Det är obligatoriskt sedan 2010 att regionerna ska organisera primärvården i valfrihetssystem, Hälso- och sjukvårdslagen 7 kap 3 §.

Uppdragen inom vårdval primärvård är olika utformade från smala till breda, omfattande skilda verksamheter som förutom allmänläkare inkluderar distriktssköterskeverksamhet, barnhälsovård, rehabilitering, basal psykiskt ohälsa, och- eller mödrahälsovård.

Specialistvård

Vårdval utöver primärvård är frivilligt. Flera regioner använder LOV för att ansluta privata utförare inom andra delar av hälso- och sjukvården. Men då det är frivilligt har det kommit att användas i olika omfattning i olika regioner.

Tandvård

Det har under lång tid varit valfritt för barn, ungdomar och unga vuxna att söka tandvård hos privata tandvårdsutförare, som finansierats av det allmänna. I ökad omfattning har LOV börjat tillämpas också på tandvård, för anslutning av privata tandvårdsutförare, både inom allmän- och specialisttandvård, samt tandreglering.

Senast publicerad sammanställning 2019

SKR publicerar en gång per år (från och med 2017) statistik över annonserade valfrihetssystem. Detta sker vanligtvis i april.

Beslutsläge vårdval i regioner, april 2019 (PDF, nytt fönster)

  • Sedan 2018 har antalet vårdval ökat från 106 till 107 – två har tillkommit och ett har upphört.
  • Nya vårdval är geriatrisk öppen- och slutenvård samt sexuell hälsa.

Flest vårdval finns i regionerna Stockholm och Uppsala. Där finns två tredjedelar av antalet vårdval inom specialiserad vård (primärvård vårdcentral och tandvård avräknad).

Tidigare sammanställningar 2017 - 2018

Beslutsläge vårdval i regioner, april 2018 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval i regioner, april 2017 (PDF, nytt fönster)

Om du önskar sammanställningar från och med 2012 fram till och med 2016 vänligen kontakta oss.

Läs vidare

Tjänster

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!