Publicerad: 12 december 2019

Valfrihetssystem, LOV, information och stödmaterial

Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

  • Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).
  • Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster.
  • Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer: konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet.

Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)

Likheter och skillnader i upphandling enligt LOU och LOV

Databas för annonsering av tjänster

Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för annonsering av tjänster enligt LOV. Här finns annonser till alla valfrihetssystem i kommuner och regioner. Upphandlingsmyndigheten är ansvarig för driften av databasen.

Valfrihetswebben

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, vilket innebär att vi ska kontrollera att upphandlande myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling och valfrihetssystem.

Konkurrensverket: tillsyn och sanktioner

Stöd för offentlig upphandling och valfrihetssystem

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling och valfrihetssystem. De ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.

Upphandlingsmyndigheten: processen för LOV

Upphandlingsmyndigheten: processen för LOU

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare
  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!