Publicerad: 3 november 2020

Grunderna i EU- och konkurrensrättens betydelse

Syftet med EU:s konkurrensregler är att stödja en fri och dynamisk inre marknad. EU-rätten ligger till grund för svensk konkurrenslagstiftning. Här kan du få mer kunskap om EU- och konkurrensrättens betydelse för verksamhet på kommunal nivå vid marknadslösningar.

När en kommun eller region ska anskaffa en vara, tjänst eller verksamhet ska en upphandling genomföras. Regelverket utgår från EU-direktiv med syfte att främja kostnadseffektivt användande av skattemedel, stödja konkurrens och förhindra korruption. Svensk lagstiftning ska stödja principerna om fri rörlighet av varor och tjänster, etableringsfrihet, samt utgå från följande fem grundprinciper.

 • Icke-diskriminering
 • Likabehandling
 • Proportionalitet
 • Öppenhet
 • Ömsesidigt erkännande

Utöver de fem grundprinciperna finns även en konkurrensprincip. Denna innebär att en upphandling inte får utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.

Konkurrensverket skriver om de grundläggande principer för offentlig upphandling

I filmen berättar Helena Linde, SKR, om grunderna i EU- och konkurrensrättens betydelse för verksamhet på kommunal nivå vid marknadslösningar.

Presentationen som visas i filmen (PDF, nytt fönster)

Filmens längd är 6 minuter och 14 sekunder.

Undantag från upphandlingsdirektivet

Viss upphandling av sociala tjänster av mindre värde och som inte har ett gränsöverskridande intresse, är undantaget från EU:s upphandlingsdirektiv och också undantagna från de fem övergripande principerna. Vid sådan direktupphandling utan konkurrensutsättning, ska ändå kommunen och regionen se till att tilldelning av kontrakt sker rättssäkert. I Regeringsformen är det reglerat att saklighet och opartiskhet (den så kallade objektivitetsprincipen) alltid ska beaktas vid tjänsteutövning.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lars Kolmodin
  Handläggare
 • Thomaz Ohlsson
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!