Publicerad: 17 december 2020

Ny skrift om driftformer

SKR har tagit fram en ny uppdaterad skrift om driftformer för kommuner och regioner. Här beskrivs olika former av att bedriva offentlig verksamhet och hur det påverkar kommunens eller regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

Driftformer - kommuner och regioner

Vare sig man vill behålla allt som det är eller utifrån de lokala behoven göra förändringar behöver man analysera var man är och vart man vill. En viktig del som behövs i den spaningen är kunskap om olika driftformer och hur de påverkar kommunens eller regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

Skriften Driftformer är en utveckling och uppdatering av SKR:s tidigare skrift ”Alternativa driftformer” från 2011. Den ger dig kunskap om vad som är unikt för elva olika driftformer och några icke valbara former samt vad kommunen och regionen behöver tänka på för att ta sitt ansvar för den som ska ha de offentliga tjänsterna de har rätt till.

Arbetet med skriften har utförts av en projektgrupp från SKR, med bistånd av jurist Helena Meier, samt en bred remissrunda inom SKR. 

Driftformer - kommuner och regioner, webbutik

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!