Publicerad: 26 november 2020

Nya principer för ägarstyrning

SKR har tagit fram nya principer för styrning av kommun- och regionägda bolag. Dessa är avsedda som ett stöd för kommunens eller regionens arbete med bolagsstyrning, men även för styrelserna i bolagen. Lansering av materialet skett via en webbsändning som du kan ta del av i efterhand.

Principerna bygger på Sveriges Kommuner och Regioners tidigare Principer från 2006. Nu har principerna uppdaterats och utvecklats för att ta hänsyn till utvecklingen i kommuner och regioner och ny lagstiftning, till exempel reglerna om kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt, samt kompletterat med arbetet med hållbarhetsfrågor.

Arbetet har utförts av en expertgrupp från SKR med bistånd från professor Daniel Stattin samt med en referensgrupp bestående av SKR:s nätverket för ägarstyrning där 20 kommuner och regioner ingår.

Skriften: Principer för styrning kommun- och regionägda bolag

Stöd i form av handledningar, förslag och mallar

Lansering och eftersändning

Den 16 november 2020 lanserades det nya materialet vid ett webbseminarium där professor Daniel Stattin med flera medverkade.

Du kan se livesändningen i efterhand till och med den fredagen den 4 december 2020. Filmen är inte text- eller syntolkad. Du kan kontakta oss vid intresse av att se filmen efter den 4 december.

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!