Publicerad: 11 maj 2020

Revision av kommunala företag

Kommunala företag granskas i allmänhet både av auktoriserad revisor och lekmannarevisor eller kommunal revisor. Här finns stödmaterial för revision av kommunala företag.

Lekmannarevision

Fullmäktige utser lekmannarevisorer i aktiebolagen och kommunala revisorer i stiftelser, ekonomiska föreningar och andra företagsformer. Avsikten är att stärka den demokratiska insynen och kontrollen. Lekmannarevisorerna anlitar sakkunniga i sin granskning.

Lekmannarevision och revision i kommunala företag

Stödmaterial för upphandling av sakkunniga

Finansiell revision i företag

Bolagsstämma eller föreningsstämma (motsvarande) utser auktoriserad revisor för granskning av räkenskaper och förvaltning. Den lagstadgade revisionen upphandlas.

Stödmaterial för upphandling av lagstadgad revision

Om lekmannarevision

Filmen behandlar lekmannarevision i kommunala aktiebolag, syftet, uppdraget och granskningen samt förutsättningarna vad gäller arvodering, finansiering och sakkunnigstöd.

Den belyser också förutsättningarna för lekmannarevisionen och vikten av att dessa är utklarade. Det handlar om arvodering, finansiering och sakkunnigstöd.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!