Publicerad: 28 november 2019

Lokala och regionala workshops inom digital kompetensutveckling

SKR erbjuder regionala och lokala workshops inom digital kompetensutveckling 2019 - 2020. Målgruppen är politiker, ledande tjänstemän och andra nyckelpersoner inom kommuner och regioner. Innehållet anpassas efter ert behov samt var ni befinner er på digitaliseringsresan. 

Förutsättningar

Syftet med satsningen är att öka ledningens kraft att leda och styra digital transformation samt att leda och styra i den digitala vardagen för en smartare välfärd.

 • Vi ser gärna att både förtroendevalda och tjänstepersoner deltar i en workshop.
 • Alltfler kommuner samverkar kring digitalisering i olika former, med några grannkommuner, inom en region eller i andra cluster. Vi träffar er gärna i sådana konstellationer om möjligt.
 • Vi erbjuder workshops som hel- eller halvdagsaktiviteter.
 • Vi blandar föreläsningar med övningar och ger utrymme för diskussion.
 • Det är möjligt för er att presentera egna exempel och projekt som en del i workshops.

Intresseanmälan, frågor

Kommunen eller regionen bekostar, lokal och eventuell förtäring samt kostnader för egna deltagares möjlighet att delta. Kostnader för föreläsare och material täcks av projektet.

Vid frågor kontakta Anders Nordh. Intresseanmälan skickas till: anders.nordh@skr.se

Lägesbild

Som ett stöd för planering av innehållet i regionala och lokala workshops erbjuder vi ett enklare verktyg för att ta fram en lägesbild över vilka områden som är särskilt viktiga att fokusera på inför- eller i samband med våra workshops.

Teman i erbjudandet

Ledning, styrning och organisation

 • Vikten av att det finns tydliga målsättningar på högsta politiska nivå som anger färdriktningen samt konkreta verksamhetsmål som följs upp.
 • Vikten av att digitalisering blir en återkommande fråga hos den politiska ledningen.
 • Vikten av att se digitaliseringen som en del i den systematiska styrningen och ledningen.
 • Nödvändigheten av samverkan inom den egna organisationen och med andra för att minska kostnader och öka nyttan med digitaliseringen.

Utveckling och innovation

 • Behovet av att organisationen utvecklar en öppen och medskapande kultur där fler involveras för att möjliggöra utveckling och innovation.
 • Vikten av ett systematiskt arbete med utveckling och ifrågasättande av befintliga arbetssätt för att lyckas med den digitala transformationen.
 • Vikten av att stärka digital förståelse och omvärldsbevakning inom organisationen.
 • Behovet av att titta på digital arbetsmiljö som en viktig del i arbetet med utveckling och innovation.

Teknologi och information

 • Vikten av bra grundläggande digitala plattformar och digital infrastruktur för att utveckla nya arbetssätt.
 • Vikten av upphandling som ett strategiskt verktyg för att skapa bättre digitala lösningar.
 • Betydelsen av informationssäkerhet som en ledningsfråga.
 • Nödvändigheten av att se kommuner och regioner som en del i ett digitalt eko-system där det krävs följsamhet till nationell arkitektur och nationell grundläggande infrastruktur.
 • SKR:s strategi för grundläggande förutsättningar ”Utveckling i en digital tid” som en viktig utgångspunkt för att underlätta samverkan och utveckling.

Ledningens engagemang och vikten av poliska mål

SKR har genomfört ett antal webbinarier där vi fokuserade i innehållet på vikten av ledningens engagemang och vikten av poliska mål.

Att leda digitaliseringsarbetet som förtroendevald, webbseminarium

Att leda digitaliseringsarbetet som tjänsteperson, webbseminarium

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!