Publicerad: 12 december 2019

Mål och vision för digitalisering

Tydliga målbilder är viktiga för att kunna styra och följa upp arbetet med digitalisering. Det är viktigt att de förtroendevalda är med och sätter dessa mål. Lyssna bland annat till tre personer som berättar om vikten att sätta mål i organisationen samt kommunicera dem både internt och externt.

Målen behöver kommuniceras med både medarbetare inom organisationen och med externa intressenter. Ju fler som förstår varför ni digitaliserar desto bättre är förutsättningarna för att lyckas. Det är ytterst viktigt att det finns mål på den högsta politiska nivån, det vill säga att regionfullmäktige och kommunfullmäktige sätter tydliga mål som anger färdriktningen.

Tre röster om mål för digitalisering

  • Vesna Jovic, VD SKR 2017-2019, berättar om vikten att vi har mål för digitalisering på olika nivåer men att det är ytterst viktigt att ha övergripande mål på fullmäktige nivå i kommuner och regioner.
  • Peder Björk, KSO Sundsvalls kommun, berättar att kommunfullmäktige i Sundsvall har tagit en övergripande målsättning för digitalisering som följts upp i en handlingsplan som är politiskt fastställd.
  • Marie Larsson, avdelningschef i Skellefteå kommun, berättar att fullmäktige i kommunen har tagit ett övergripande mål om bättre digitaliserad välfärd som konkretiseras av organisationen.

Exempel och tips

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!