Publicerad: 17 mars 2020

Sju röster om vikten av att samverka

Det krävs samarbete för att klara av de samhällsutmaningar kommuner och regioner står inför. Genom att införa moderna arbetssätt där digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att öka effektiviteten och frigöra tid, kan mer tid läggas på att lösa mer komplexa frågor. Lyssna på intervjuer om vikten av att samarbeta.

I filmen får du lyssna till följande personer:

 • Anders Knape, ordförande SKR, som lyfter fram vikten av att samverka för att klara av de samhällsutmaningar offentlig sektorn står inför.
 • Vesna Jovic, VD SKR 2017-2019, poängterar vikten av att samarbeta över våra kommungränser och dra nytta av de kompetenser finns i de olika kommunerna.
 • Mikael Lindfors, KSO Norsjö kommun, framhåller att Norsjö kommun genom att samarbeta med Skellefteå kommun kan köpa de tjänster de behöver till en låg kostnad, utan samarbete hade de inte haft någonting.
 • Marie Larsson, avdeningschef Skellefteå kommun, berättar att som stor kommun har Skellefteå mycket att lära av mindre kommuner som har helt andra förutsättningar att sluta upp kring utvecklingsarbeten. Tillsammans kan vi utveckla regionen mycket bättre än om vi gör det själva.
 • Daniel Ahlqvist, Norrbottens e-nämnd, Luleå Kommun, berättar att Norrbottens e-nämnd är en formaliserad samverkan där samarbetet började kring tekniken men är på väg mot verksamheten.
 • Kerstin Westerberg, Cesam ÖST, Norrköpings kommun, Cesam ÖST består av sju kommuner som samverkar där Norrköping driver på arbetet. Att samverka är en förutsättning för att alla kommunerna ska komma framåt.
 • Marcus Matteby, IT-direktör, Sundsvalls kommun, berättar att utbytet med andra och att dela med sig av det vi i gör Sundsvall innebär att vi också kan få ny kunskap som hjälper oss i vår utveckling.

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!