Publicerad: 28 maj 2020

Digitalisering som en del i styrningen

För att få genomslag för digitalisering är det viktigt att ledningen står bakom förändringsarbetet, är tydliga bärare av budskapet om digitalisering, samt ser till att frågan kommer in i ordinarie styr- och ledningsarbete. Ta del av intervjuer om samverkan, exempel och tips.

Ledningen bör agera som en aktiv och engagerad beställare som ställer krav och inhämtar tillräckliga underlag inför beslut och upphandlingar kring frågor som rör digitalisering. En tydlig organisation och arbetsfördelning kring digitalisering är också viktigt.

I filmen berättar Christine Feuk, SKR, bland annat om:

 • För att få ett genomslag av digitalisering behöver ledningen stå bakom uppdragen och prata om och vara tydligare bärare av syfte och mål med digitaliseringen.
 • Vikten av att få in digitaliseringen in sin ordinarie styr- och ledningsmodell.
 • Det är ett ledningsansvar att lyfta fram goda exempel i organisationen och skapa arenor där företrädare för de olika verksamheterna kan mötas och utbyta erfarenheter.
 • Vikten av att ha tidiga dialoger med verksamheten och ett medskapande kring målen för utveckling som grund för att ta fram en strategi och policy.
 • Ta fram konsekvensbeskrivningar både på kort och lång sikt där verksamheterna visar att de har tittat på möjligheten att digitalisera processer.

Exempel och tips

 • Sju röster om vikten av att samverka
  Det krävs samarbete för att klara av de samhällsutmaningar kommuner och regioner står inför. Genom att införa moderna arbetssätt där digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att öka effektiviteten och frigöra tid, kan mer tid läggas på att lösa mer komplexa frågor. Lyssna på intervjuer om vikten av att samarbeta.

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!