Publicerad: 28 maj 2020

Leda för digital utveckling

Digitalisering är en fråga om ledarskap där en viktig del är att digitalisering blir en del i styrningen. Ta del av information, inspiration och stödmaterial för att utveckla arbetet med mål och vision samt styrning i din organisation. Lyssna på intervjuer om perspektiv på utmaningar och ledarskap samt ta del av exempel och reportage.

Fem perspektiv på utmaningar och ledarskap

För att möta de stora samhällsutmaningar kommuner och regioner står inför och medborgarnas förväntningar måste vi dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Därför krävs det att förtroendevalda och tjänstepersoner på högsta nivå och andra nyckelpersoner verkligen engagerar sig i den här frågan och ser till att driva på utvecklingen åt rätt håll.

 • Vesna Jovic, VD SKR 2017-2019, menar att digitaliseringen måste koppla ihop med de faktiska utmaningar vi står inför, det gäller till exempel långsiktig finansiering men också kompetensförsörjning. Därför måste vi dra nytta av digitaliseringens möjligheter, säger Vesna Jovic, VD SKR.
 • Peder Björk, Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun, berättar att de ser digitalisering som verksamhetsutveckling med hjälp av teknik, och att de just nu fokuserar just nu på områdena vård- och omsorg.
 • Marie Larsson, avdelningschef i Skellefteå kommun, berättar att ledningen måste ta täten för att gå i rätt riktning. Medarbetare behöver relevant stöd för att klara de förändringar som behöver göras, då blir tillit viktigt att arbeta med.
 • Mikael Lindfors, Kommunstyrelsens ordförande i Norsjö kommun, säger att i en liten kommun behöver de ta reda på vad medarbetare och medborgare behöver så de satsar rätt och blir effektivare så vi satsar rätt och blir effektivare.
 • Kerstin Westerberg, Cesam Öst i Norrköpings kommun, strävar efter att få bort gamla system men det är lättare sagt än gjort. De arbetar aktivt med en central styrning och stöd i upphandlingarna.

Exempel och korta reportage

 • Tankar om att prioritera i digitaliseringsarbetet
  Som ledare kan du inte ha detaljkunskap om allt som rör digitalisering. Men som i alla andra viktiga verksamhetsfrågor måste du identifiera vad som är särskilt viktigt att känna till i rollen som ledare. Lyssna till fem intervjuer om att prioritera.
 • Digitaliseringens möjligheter - Region Västerbotten och Vilhelmina kommun
  För att lösa mer komplexa uppgifter gäller det att samarbeta. I Region Västerbotten har Skellefteå tagit på sig ledartröjan när det gäller e-tjänster. Det första steget är att få alla att förstå att digital transformation handlar mer om att kommunicera och utveckla verksamheten än om teknik.
 • Förankrad digitalisering utvecklar verksamheten, Region Kalmar län
  Nyckeln till att lyckas med digitalisering av tjänster är att se IT som en strategisk resurs, från högsta nivå och ned till de enheter som hanterar tjänsterna. Är alla led delaktiga leder digitaliseringen till att verksamheten samtidigt utvecklas. Det är viktiga erfarenheter i Kalmar län.

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!