Publicerad: 18 januari 2021

Avsnitt 6: Kjell ringer en expert på digitalisering

För att förstå hur man kan beräkna nyttan av investeringar i digitala lösningar ringer Kjell upp Anna Pegelow, strateg vid SKR.

Skrivtolkning: Kjell ringer en expert på digitalisering (PDF, nytt fönster)

Anna förklarar begreppet nyttorealisering som i grunden handlar om att:

  • vi arbetar strukturerat med att skapa ökade värden för medborgare,
  • får en snabbare handläggning eller ökad produktivitet i våra processer genom att förändra verksamheten.

Helst ska förbättringen vara mätbar på något sätt och uppfattas som positiv och bidra till verksamhetens mål.

Anna lyfter också fram att det finns mycket att vinna på att samverka med andra som står inför liknande utmaningar, ett sätt är att använda DelaDigitalt där man kan få tips och dela idéer och utveckling med andra inom offentlig sektor.

DelaDigitalt.se

Om DelaDigitalt

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!