Publicerad: 16 december 2019

Avsnitt 3: Kjell ringer en innovationsexpert

Många lyfter fram vikten av att arbeta mer innovativt när vi utvecklar våra verksamheter och att digitalisering ger nya möjligheter till utveckling. I sin iver att ta tag i dessa frågor ringer Kjell upp Klas Danerlöv som är samordnare för innovationsfrågor på SKR.

Skrivtolkning: Kjell ringer en innovationsexpert (PDF, nytt fönster)

Klas ger Kjell rådet att formulera sin egen historia; Var vi vill vara i Kjellstavik om 10-15 år. Varför vi behöver använda oss av ny teknik eller smarta, digitala tjänster. Man måste bottna i den berättelsen för att kunna övertyga och involvera andra.

Kjell får också rådet att sätta sig in i medborgares perspektiv ”sätt dig i användarens skor” ta reda på och pröva till exempel ”Hur fungerar det när man får hemtjänst?”, för att därigenom måla upp både det som fungerar bra, men också det som behöver förändras.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!