Publicerad: 15 januari 2020

Demokrati, ledning, styrning

SKR arbetar för att stärka och utveckla den kommunala självstyrelsen. Det gör vi bland annat i form av stöd till förtroendevalda och fritidspolitiker. Politiska ledare ska vara rustade för att leda i förändring och driva en effektiv verksamhet med en stark medborgerlig förankring.

Illustration på puffbild

De flesta verksamheter som barn och unga kommer i kontakt med finns i landets kommuner och regioner. SKR arbetar aktivt för att stödja arbetet med att stärka barnets rättigheter.

Illustration på puffbild

Omvärldsbevakning och analys är nödvändigt för att förstå vad som påverkar förutsättningarna att leda och styra. SKR erbjuder konkreta stöd och visar upp goda exempel på hur kommuner arbetar.

Illustration för puffbild

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna.

Illustration för puffbild

SKR arbetar med att ge stöd till kommuner och regioner i deras arbete med att utveckla dialogen med medborgarna.

Aktuellt

Mänskliga rättigheter-bloggen

Nyhetsbrev

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!