Publicerad: 18 januari 2021

Demokrati, ledning, styrning

SKR arbetar för att stärka och utveckla den kommunala självstyrelsen. Det gör vi bland annat i form av stöd till förtroendevalda och fritidspolitiker. Politiska ledare ska vara rustade för att leda i förändring och driva en effektiv verksamhet med en stark medborgerlig förankring.

Illustration för puffbild

Rappport om självstyrets strategiska betydelse. Hur samspelet mellan stat, regioner och kommuner kan utvecklas utifrån lokala förutsättningar för att skapa en likvärdig välfärd av hög kvalitet.

Illustration på puffbild

Lag om valfrihetssystem, LOV är ett ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU). Det beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster.

Illustration på puffbild

De flesta verksamheter som barn och unga kommer i kontakt med finns i landets kommuner och regioner. SKR arbetar aktivt för att stödja arbetet med att stärka barnets rättigheter.

Illustration för puffbild

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna.

Aktuellt

Mänskliga rättigheter-bloggen

Nyhetsbrev

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!