Publicerad: 13 maj 2020

Fråga och svar

Får kommunen stänga daglig verksamhet under pandemin?

Kommunen får tillfälligt stänga en daglig verksamhet om skälen är att skydda brukare och minska risken för smittspridning. Men det är viktigt att kommunen ser till att brukaren ändå får en meningsfull sysselsättning utifrån sina behov och önskemål.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!