Publicerad: 24 augusti 2020

Frivilligstöd till personer över 70 år och andra riskgrupper

SKR har kommit överens med organisationer inom civilsamhället och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om hjälp till personer över 70 år och andra riskgrupper. Syftet är de som behöver isoleras ska få hjälp med matinköp och upphämtning av mediciner.

Överenskommelsen innebär att frivilligorganisationer kan stödja kommuner att hjälpa de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten uppmanar ska begränsa fysiska kontakter under corona-pandemin. Detta innebär att kommuner och civilsamhället tillsammans kan stärka stödet till riskgrupper, utan att hemtjänsten belastas.

Frivilligstödet är i första hand riktat till kommuner som inte har en frivillig resursgrupp (FRG) eller annan lösning för frivilligsamordning.

Avsiktsförklaring gällande samarbete med anledning av Covid-19-utbrottet under 2020 (PDF, nytt fönster)

Upprätta samverkan med frivilligorganisation

Många kommuner har redan etablerade samarbeten kring inköp till riskgrupper. Dessa samarbeten kan fortsätta utan att Svenska Röda Korset kontaktas centralt.

Kommuner som inte har ett etablerat samarbete ska däremot kontakta Svenska Röda Korsets infoservice. Svenska Röda Korset undersöker då vilken lokalorganisation som ska koordinera uppdraget och lokalorganisationen kontaktar kommunen.

Kontakta Röda korsets infoservice

Svenska Röda korset samordnar frivillighjälpen

Kommuner som har en frivillig resursgrupp (FRG)

De kommuner som har en frivillig resursgrupp (FRG) bör i första hand använda denna. FRG finns i drygt hälften av landets kommuner. Civilförsvarsförbundet har tecknat en överenskommelse med MSB om att Civilförsvarsförbundet ska stödja FRG. SKR ingår inte i den överenskommelsen, men stödjer initiativet.

Stärkt frivilligstöd till kommunerna, överenskommelse mellan MSB och civilförsvarsförbundet

FRG, Civilförsvarsförbundet

Frågor och svar om frivilligstödet för kommuner som inte har FRG

Vilka frivilligorganisationer ingår i överenskommelsen? 

Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner är de organisationer som ingår i överenskommelsen. Det kan skilja sig mellan kommuner vilken organisation som samordnar frivillighjälpen lokalt.

Hur organiseras stödet och vad behöver kommunen göra?

Svenska Röda Korset har en samordnande funktion. Det innebär att kommuner som inte redan har ett samarbete med en frivilligorganisation kan komma in med en förfrågan till dem. Efter förfrågan undersöker Röda korset tillsammans med de andra frivilligorganisationerna vilken organisation som har kapacitet att ansvara för samarbetet lokalt. Sedan blir kommunen kontaktad av ansvarig organisation lokalt.

Ta fram lokala rutiner

Kommunen behöver komma överens om lokala rutiner tillsammans med den frivilligorganisation som koordinerar arbetet lokalt. I rutinen kan man till exempel komma överens om:

  • vilka tjänster som ska ingå
  • hur kommunen ska förmedla enskildas behov till frivilligorganisationen
  • hur och när transporter/leveranser ska ske
  • hur betalning för inköp ska ske.

Det här ska kommunen ansvara för

  • Kommunen ska ha en etablerad kontaktväg för de personer som behöver stöd, och en funktion som kan slussa förfrågningar vidare till frivilligorganisationen.
  • Kommunen behöver säkerställa att den enskilde godkänner att uppgifter lämnas till frivilligorganisationen, samt informera den enskilde hur personuppgifterna används och sparas enligt GDPR.
  • Kommunen ska ansvara för och ta fram en lösning för hur de som får hjälpen ska betala för inköp.

Vilka riskgrupper kan få hjälpen?

Hjälpen riktar sig till personer över 70 år och andra riskgrupper som inte kan få hjälp av grannar eller anhöriga.

Vad kan frivilligorganisationerna hjälpa till med?

Frivilligorganisationerna kan hjälpa till att handla mat och hygienartiklar, hämta medicin från apoteket och liknande. Kommunen och frivilligorganisationen behöver komma överens lokalt vilka tjänster som ska ingå och hur transporter ska ske.

Kostar stödet något för den enskilde?

Personen som får hjälpen behöver inte betala för denna. Däremot behöver hen själv stå för kostnaderna för inköp.

Vilka lösningar för betalning av varor kan kommunen använda?

Frivilligorganisationen har inte möjlighet att hantera kort eller kontanter. Därför behöver kommunen ta fram en lösning för hur den enskilde ska betala för inköp.

Betalningen kan lösas på olika sätt, till exempel genom att kommunen ordnar rekvisitioner som frivilligorganisationen kan använda, och att kommunen sedan fakturerar den enskilde.

Kommunen kan också undersöka med matbutikerna något av följande alternativ är möjliga:

  • Kommunen ringer in den enskildes beställning till butiken som frivilligorganisationen sedan hämtar. Butiken skickar faktura till den enskilde, eller tar emot betalning från den enskilde via swish.
  • Den enskilde att lägger (med stöd om så behövs) upp ett konto i butiken. Frivilligorganisationen registrerar inköpet på kontot vid handling. Butiken fakturerar den enskilde.
  • Affären parkerar tillfälligt kvittot vid inköp. Frivilligorganisationen meddelar kostnaden när hen lämnar över varorna. Den enskilde swishar butiken.

Hur får frivilligorganisationen fullmakt för att hämta mediciner?

Röda korset och Apotek hjärtat och har tillsammans tagit fram engångsfullmakter som frivilligorganisationerna kan använda för att hämta ut läkemedel. Dessa engångsfullmakter gäller på samtliga apotek.

Hur skyddas den enskilde från bedrägerier?

Förmedling av hjälpen går alltid via kommunen. De frivilliga tar aldrig den första kontakten, de går alltså inte runt och ringer på hos enskilda för att erbjuda hjälp och söker inte upp dem på annat sätt (till exempel via telefon eller mejl). De frivilliga utgår alltid ifrån en förfrågan från en hjälpbehövande, eller en kommun, och hör sedan av sig.

De frivilliga kan också visa legitimation, en del organisationer har även särskilda västar eller kläder.

Det är viktigt att kommunen informerar om detta.

Finns stöd för hur kommuner kan nå ut med information om hjälpen?

MSB har i samråd med SKR tagit fram förslag på texter för utskick, affisch och annons som kommuner kan använda och anpassa lokalt.

Förslag på text för att nå ut till personer 70 + eller annan riskgrupp (Word, nytt fönster)

Kan samverkan innebära att kommuner utsätter lokala näringsidkare för otillbörlig konkurrens?

Nej, frivilligorganisationerna är inte konkurrenter på den privata marknaden.

Vår kommun har redan ett upparbetat samarbete med en frivilligorganisation. Måste vi sluta med det och börja med detta istället?

Nej, kommuner som redan har ett samarbete med frivilligorganisationer ska fortsatt ha det samarbetet.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!