Publicerad: 24 september 2020

Frivilligstöd till personer över 70 år och andra riskgrupper

SKR:s överenskommelse med organisationer inom civilsamhället och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om hjälp till personer över 70 år och andra riskgrupper upphör 31 oktober. Syftet har varit att de som behöver isoleras ska få hjälp med matinköp och upphämtning av mediciner.

Överenskommelsen innebär att frivilligorganisationer kan stödja kommuner att hjälpa de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten uppmanar ska begränsa fysiska kontakter under corona-pandemin. Detta innebär att kommuner och civilsamhället tillsammans kan stärka stödet till riskgrupper, utan att hemtjänsten belastas.

Svenska Röda Korsets nationella samordningsansvar och MSB:s finansiering av akutstödet avslutas den 31 oktober. Det innebär att de kommuner som önskar fortsätta med akutstödet behöver föra en dialog med den lokala frivilligorganisationen om lokal överenskommelse, som även omfattar eventuell finansiering.

Frivilligstödet har i första hand varit riktat till kommuner som inte har en frivillig resursgrupp (FRG) eller annan lösning för frivilligsamordning.

Avsiktsförklaring gällande samarbete med anledning av Covid-19-utbrottet under 2020 (PDF, nytt fönster)

Kommuner som har en frivillig resursgrupp (FRG)

De kommuner som har en frivillig resursgrupp (FRG) bör använda denna. FRG finns i drygt hälften av landets kommuner. Civilförsvarsförbundet har tecknat en överenskommelse med MSB om att Civilförsvarsförbundet ska stödja FRG. SKR ingår inte i den överenskommelsen, men stödjer initiativet.

Stärkt frivilligstöd till kommunerna, överenskommelse mellan MSB och civilförsvarsförbundet

FRG, Civilförsvarsförbundet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!