Publicerad: 24 augusti 2020

Begäran om stöd till äldreomsorgen

SKR kan ge extra stöd till kommuner som får ökad smittspridning av covid-19 i äldreomsorgen. Stödet ges på begäran av kommunledning.

Med kommunledning avses ordinarie eller tillförordnad:

  • fullmäktigeordförande
  • socialnämndsordförande eller motsvarande
  • kommunchef/direktör
  • socialchef/direktör eller motsvarade
  • äldreomsorgschef
  • medicinskt ansvarig sjuksköterska

Det går bra att ringa eller skicka in begäran via formuläret nedan.

08-452 70 00

Formulär för begäran om stöd
Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!