Publicerad: 14 maj 2020

Fråga och svar

Hur kan äldreomsorgen säkerställa god palliativ vård?

Socialstyrelsen har tagit fram behandlingsråd om symptomlindring och läkemedel i palliativ vård vid covid-19.

Vård vid livets slutskede, behandlingsråd kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Kunskapen ökar succesivt om vård i livets slut vid covid-19. De första resultaten från Svenska Palliativregistret visar att de flesta som dör i covid-19 på äldreboenden gör det på ett stillsamt sätt. Andnöd i livets slutskede är vanligare på sjukhus än på äldreboenden. Samarbete med ASIH/SSIH/Palliativa konsultteam kan behövas vid palliativ vård.

För sjuka äldre som befinner sig i livets slutskede är det ofta bäst att få stanna kvar i det särskilda boendet. Därför behöver den äldre ha en individuell plan som tas fram i dialog med läkare och brukaren/närstående.

Exempel från kommuner

Etiska planer i Sundsvall

Sundsvalls kommun arbetar för att alla brukare i särskilt boende ska få en etisk vårdplan. Personalen och brukaren/närstående för en dialog kring frågor som ”Vad är viktigt för dig?” ”Ska vi sträva mot att förlänga livet även på bekostnad av livskvalitet?”. Diskussionen sammanfattas i en individuell etisk plan som blir en vägledning vid eventuella akuta situationer.

Etisk vårdplanering, information till brukare och anhöriga, Sundsvalls kommun

Kontakt om du vill veta mer:
Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Sundsvalls kommun anders.engelholm@sundsvall.se

 

Samtal om vård vid livets slutskede

Region Jämtland Härjedalen har tagit fram en film hur äldreomsorgen kan hålla samtal med äldre och anhöriga om vård i livets slutskede.

Film ”Det viktiga samtalet”, Region Jämtland Härjedalen

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!