Publicerad: 14 maj 2020

Fråga och svar

Hur kan läkarmedverkan till äldre organiseras effektivt?

För att minska fysiska kontakter ska personer 70 år och äldre inte uppsöka sjukhus eller vårdcentral i onödan. Därför sker nu en omställning av hälso- och sjukvården till äldre. Generellt ökar läkartiden i kommunal vård och omsorg samtidigt som många vårdcentraler väljer att koncentrera verksamheten till en eller två läkare.

Exempel från kommuner och regioner

Jönköping: fler digitala besök i primärvården

I Region Jönköpings län har antalet digitala besök i primärvården ökat från 300 besök per månad till 1 000 besök per vecka sedan coronaepidemin startade.

Kontakt om du vill veta mer:
Susanne Lundblad, utvecklingsledare Qulturum, Region Jönköpings län Susanne.lundblad@rjl.se


 

Jämtland Härjedalen: läkarstöd till sjuksköterskor och äldre

I Krokoms kommun har alla äldre i särskilt boende en aktuell vårdplan. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska deltar på möten med läkarna. En läkare har avsatts att stötta alla kommunens sjuksköterskor. Det finns en särskild beredskapstelefon till hälsocentralen sju dagar i veckan kl. 8 –17.

I kommunen används ambulansens kommunikationssystem ”Mobimed” för att i realtid skicka information om den äldres EKG, saturation, blodtryck och puls till läkare. Patient, distriktssköterska och läkare kan samtala via video. Om detta inte räcker kan kommunens sjuksköterska göra hembesök tillsammans med läkaren.

I regionen accelereras också införandet av egenmonitorering vid hypertoni. Målet är att 4 000 personer ska använda tekniken före sommaren.

Kontakt om du vill veta mer:
Elsy Bäckström, systemansvarig samordnad planering, Region Jämtland Härjedalen elsy.backstrom@regionjh.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!