Publicerad: 14 maj 2020

Fråga och svar

Var hittar jag utbildningar för personal?

På Socialstyrelsens webbplats finns utbildningar om att hindra smittspridning och att använda skyddsutrustning. Det finns även ett introduktionspaket för ny personal.

Utbildning och vägledning för personal, Socialstyrelsen

Många kommuner/regioner har tagit fram eget utbildningsmaterial.

Film om skyddsutrustning, Region Örebro län

Basala hygienrutiner och skyddsutrustning, Stockholms stad

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!