Publicerad: 14 maj 2020

Fråga och svar

Hur kan smittspridning förhindras vid demens?

Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd om arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom.

Kunskapsstöd för personal i socialtjänst, Socialstyrelsen

Exempel från kommun

Stockholm: Särskilda korttidsplatser för patienter med demens

I Stockholm kan personer med covid-19 som bor på särskilt boende och har ett riskbeteende på grund av en kognitiv svikt eller demenssjukdom, erbjudas särskilda korttidsplatser. När personen är smittfri får hen flytta tillbaka till sitt ordinarie boende igen.

Kontakt om du vill veta mer om Stockholms arbete:
Linda Hamnes, biträdande avdelningschef, äldreförvaltningen Stockholm
linda.hamnes@stockholm.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!