Publicerad: 14 maj 2020

Fråga och svar

Hur kan äldreomsorgen arbeta med kohortvård?

Kohortvård i särskilt boende innebär att de äldre som exponerats för smitta/har symtom, skiljs från övriga boende och vårdas separat med särskilt avdelad personal. På ett boende med smitta bör ingen annan personal från andra avdelningar komma in.

Inom hemtjänst kan kohortvård innebära att en särskild utsedd personalgrupp arbetar med brukare som exponerats för smitta/har symptom, och att den personalen inte besöker brukare utan smitta.

Exempel från kommuner

Stockholm: Förstärkningsteam i hemtjänst och korttidsboenden för äldre med covid-19

Stockholm har ställt om trygg hemgång/mottagningsteamen till att arbeta som förstärkningsteam med covid-19-patienter. En digital snabbutbildning togs fram specifikt kring hygienrutiner för arbetet i teamen. Teamen har också prioriterats gällande skyddsutrustning. Förstärkningsteamen tar även hand om brukare till de privata hemtjänstutförare som inte har möjlighet att skapa egna team. De privata utförarna får då, trots att de inte har hand om brukaren, ersättning med 60 % av de ursprungliga beställningen.

Stockholm har även ställt om till speciella korttidsboenden enbart för covid-19 patienter. Dessa är ofta i behov av längre återhämtning och kan initialt behöva korttidsboende. Stockholm uppmanar de som söker och beviljas särskilt boende och är smittade av covid-19 att istället söka korttidsboende. Brukaren får i dessa fall vistas på korttidsboendet tills personen är smittfri.

Kontakt om du vill veta mer:

Linda Hamnes, biträdande avdelningschef äldreförvaltningen i Stockholm linda.hamnes@stockholm.se


Eskilstuna: fyra specialteam

Eskilstuna kommun tillämpar kohortvård med stöd av fyra olika specialteam:

  • Provtagningsteam med två skolsköterskor som tar alla ordinerade prover på personal och brukare inom äldreomsorgen och LSS . Provtagning kan även utföras av undersköterska.
  • Förkylningsteam i hemtjänsten som har hand om alla brukare med symptom innan provsvar kommit.
  • Covid-19- team som tar hand om alla brukare med känd smitta i hemtjänsten.
  • Kortvårdsavdelning med åtta platser för personer som inte klarar sig hemma eller som behöver eftervård och rehabilitering efter utskrivning från sjukhus. Avdelningen kan skala upp till 30 platser med kort varsel.

Kontakt om du vill veta mer:

Åsa Andersson, Verksamhetschef hälso- och sjukvård Eskilstuna kommun asa.andersson9@eskilstuna.se


Söderhamn: Team i hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Söderhamns kommun skapade tidigt ett särskilt covid-19-team, där 13 undersköterskor utbildats för att kunna ta hand om covid-19-smittade i hemtjänsten. Undersköterskorna har kunskap, utrustning och rutiner för att direkt rycka ut om någon brukare misstänks smittad. Teamet träffas två gånger i veckan för att få mer kunskap och diskutera med varandra, vilket också skapar trygghet.

Kommunen har även ett covid-19-team med tolv sjuksköterskor som ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården på särskilt boende och i hemsjukvården. Teamet är ett stöd till personalen och kontaktas när en brukare har symtom på smitta. Teamet:

  • besöker brukaren och gör en bedömning
  • tar prover och bevakar provsvar
  • kontaktar läkare
  • förser omsorgspersonal med skyddsutrustning och instruerar hur den ska användas
  • ansvarar för lagerhållning av skyddsutrustning och inventerar lagern varje vecka.

Kontakt om du vill veta mer:

Marianne Undvall, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Söderhamns kommun marianne.undvall@soderhamn.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!