Publicerad: 14 juni 2020

Fråga och svar

Finns mallar för att få överblick över smittläge?

Skellefteå kommun har tagit fram en mall som ledning kan använda som arbetsmaterial för att kontinuerligt få översikt över lägesbild och åtgärder vid misstänkt smitta/konstaterad smitta. Mallen är inte avsedd att sparas. Uppgifter kan förändras snabbt och mallen kan användas som en ”tavla” när ledningsgruppen planerar.

Lägesbild och åtgärder vid smitta, mall Skellefteå kommun

Kontakt om du vill veta mer om mallen:

Ejja Häman Aktell, äldreomsorgschef, Skellefteå kommun
ejja.hamanaktell@skelleftea.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!