Publicerad: 3 april 2020

Socialtjänsten, information med anledning av coronaviruset

SKR får många frågor om äldreomsorg, funktionshinderomsorg och social barn- och ungdomsvård med anledning av covid-19. Informationen här uppdateras kontinuerligt.

SKR analyserar löpande hur utvecklingen påverkar socialtjänsten och har tät kontakt med bland annat regeringen, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.

Hemställan om behov av regeländringar för socialtjänsten

Den 23 mars skickade SKR en hemställan till regeringen. I hemställan listar SKR förändringar och undantag från regelverk som måste till för att socialtjänsten ska klara att hantera effekterna av det nya coronaviruset. SKR vill bland annat att socialtjänstens ska få möjlighet att prioritera insatser och de personer som behöver mest stöd.

Socialtjänsten behöver mandat att prioritera

Socialstyrelsens information för socialtjänsten

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en informationsinsats till personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. På Socialstyrelsens webbplats finns bland annat webbutbildningar, informationsmaterial och frågor och svar riktat till personal. Där finns även ett meddelandeblad för chefer och huvudmän.

Socialstyrelsens information om coronaviruset och covid-19

Utbildningsmaterial kring att förhindra smittspridning

Den 3 april publicerade Socialstyrelsen en komplettering till de webbutbildningar som finns kring att hindra smittspridning och att använda skyddsutrustning. Utbildningen vänder sig främst till verksamma inom äldre- och funktionshindersomsorg och till de som är nya i sina roller.

Socialstyrelsens utbildningsmaterial

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!