Publicerad: 20 november 2020

Fråga och svar

Vilka träffas av den nya förordningen?

Uppdaterad: 20 november 2020

Förordningen innebär att sådan servering som avses i alkohollagen av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11:00.

Förbudet berör serveringen av alkohol som nämns ovan på ställen där serveringstillstånd krävs, typiskt sett restauranger. Förbudet omfattar även provsmakning av alkoholdrycker enligt 8 kap. 6 och 7 §§ alkohollagen, sådana verksamheter utgör servering i alkohollagens mening och kräver serveringstillstånd (se 8 kap. 2 §).

För att undvika kringgående av förordningen t.ex. vid studentnationer ska förbudet enligt regeringen omfatta även icke tillståndspliktig servering.

Det innebär att servering som avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer och som sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, är förbjuden under de i förordningen angivna tiderna, trots att serveringen inte kräver tillstånd (se 3 § i förordningen, 8 kap. 1 a § alkohollagen och promemorian sidan. 7).

Promemoria: Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol, Regeringen

Alkohollagen, Svensk författningssamling

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!