Publicerad: 2 september 2020

Kulturskoleverksamhet och Covid-19

Folkhälsomyndigheten har inte tagit fram specifika råd och rekommendationer gällande kulturskolans verksamhet utan verksamheterna bör följa de allmänt förebyggande åtgärderna som gäller för att minska spridning av luftvägsinfektioner som covid-19.

Skydda dig och andra från smittspridning, Folkhälsomyndigheten

I myndigheten information till förskola, grundskola och gymnasier och motsvarande skolformer om covid-19 finns information anpassat för undervisning/skolmiljöer. Där finns information om bland annat förbyggande åtgärder och hantering av sjukdom. Ta gärna kontakt med kommunens skol/utbildningsförvaltning kring åtgärder som genomförs/bör genomföras.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19, Folkhälsomyndigheten

Det finns också särskild framtagen information från Folkhälsomyndigheten och av olika branchorganisationer gällande idrottsutövande, orkester samt körverksamhet som kan vara användbara att titta på när kulturskolans verksamheter anpassas:

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19, Folkhälsomyndigheten

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, Folkhälsomyndigheten

Körverksamhet under covid-19, Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer till Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund) avseende professionella körers verksamhet under coronapandemin, Sveriges Yrkesmusikerförbund

Coronavirus – hur kan vi agera i orkestervärlden, Sveriges Orkesterförbund

Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer gällande Corona

Arbetsgivaransvar

För att minimera risken för smittspridning, ska alla arbetsgivare göra en bedömning av risk för ohälsa och olycksfall i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). SKR har sammanställt information och frågor och svar kring arbetsgivares ansvar vid pandemi.

Riskbedömning och arbetsmiljö, arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!