Publicerad: 6 april 2020

Fråga och svar

Vad gäller för teatrar och liknande verksamheter?

(Uppdaterad: 2 april 2020)

På teatrar framförs i allmänhet konstnärliga verk. Det är således fråga om en allmän sammankomst (2 kap. 1 § ordningslagen). En teater är inte offentlig plats eftersom allmänheten inte har tillträde dit utan att lösa inträde (se 1 kap. 2 § ordningslagen). Däremot råder anmälningsskyldighet för en allmän sammankomst som anordnas inomhus inom ett område som redovisas i detaljplan, om det finns risk för att ordningsstörningar kan uppkomma (2 kap. 5 § andra stycket ordningslagen).

Kan fler än 50 deltagare antas komma till föreställningen får den inte hållas. Hur antalet deltagare beräknas framgår i det nedanstående.

Genomförs arrangemanget utan att anmälan gjorts kan arrangören dömas till böter eller fängelse sex månader, om underlåtenheten att anmäla arrangemanget gjorts uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Folkhälsomyndigheten har på sin webbsida rekommendationer och underlag om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 och om allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken, som bör kunna tjäna som vägledning i kommunal verksamhet.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har den 1 april gett ut föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Föreskriften och de tillhörande allmänna råden riktar sig till verksamheter, enskilda, riskgrupper m.fl. och innehåller därutöver särskilda råd för vissa utpekade verksamhetstyper.

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndigheten

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!