Publicerad: 28 mars 2020

Fråga och svar

Får kommunen vägra att upplåta lokaler eller områden med hänsyn till risk för smittspridning?

En kommun kan ha ansvar för många olika lokaler och platser som står under kommunens förvaltning. Kommunen kan vägra att upplåta lokaler och platser under förutsättning att beslutet inte står i strid med grundlagsfästa principer, exempelvis objektivitet och yttrandefrihet. Att vägra att upplåta en lokal eller ett område på grund av intresset av att förebygga smittspridning är ett legitimt skäl för att vägra upplåta en lokal eller ett område.

För sådana ianspråktaganden av offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som omfattas av tillståndskravet i 3 kap. 1 § ordningslagen är Polismyndigheten tillståndsmyndighet. Kommunen har en vetorätt i sådana ärenden och kan därmed förhindra att upplåtelsen kommer till stånd, se 3 kap. 2 § OL. Kommunen behöver inte motivera sitt beslut att utnyttja vetorätten.

Mer information om kommunens roll och befogenheter i sådana ärenden finns i skriften På rätt plats.

På rätt plats - Handbok om upplåtelser av offentliga platser

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!