Publicerad: 5 november 2020

Information om coronavirusets påverkan på verksamheter inom kultur och fritid

SKR samlar information till stöd för kommuners och regioners arbete inom kultur och fritid med anledning av coronaviruset.

Kultur- och fritidsverksamheterna påverkas dels av förordningen som reglerar större sammankomster som regeringen har beslutat om, eventuella beslut från länsstyrelserna i samma fråga och av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för olika typer av verksamheter.

För närvarande ändras regelverket ofta och med kort framförhållning. Därför rekommenderar SKR att du löpande kontrollerar vilka regler som gäller för din verksamhet gentemot de officiella dokumenten hos i Svensk författningssamling och hos respektive myndighet.

Förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Riksdagen

Länsstyrelserna

Folkhälsomyndigheten

Genomgång av förbud mot större sammankomster

Ta del av SKR:s genomgång av vad förbudet mot större sammankomster och tillställningar innebär för kultur- och fritidsverksamheter i kommuner och regioner.

SKR:s bedömning av hur förbud mot större sammankomster påverkar kultur och fritid

Särskilda allmänna råd för idrotten

Folkhälsomyndigheten har beslutat att idrottsverksamhet kan ske om den genomförs utomhus, med ett begränsat antal åskådare och om arrangörer vidtar åtgärder för att undvika trängsel. Beslutet förväntas medföra viss påverkan kommunala och regionala verksamheter.

Så påverkas kommuner och regioner av ändrade regler för idrotten, SKR:s bedömning

Kulturskoleverksamhet och Covid-19

Folkhälsomyndigheten har inte tagit fram specifika råd och rekommendationer gällande kulturskolans verksamhet. Det innebär att sådana verksamheter omfattas av de allmänna råden om verksamheter i folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m, Folkhälsomyndigheten

Kulturskoleverksamhet och Covid-19

Informationsansvarig

  • Johan Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!