Publicerad 15 juli 2021

Kultur- och fritidsverksamhet

SKR samlar information till stöd för kommuners och regioners arbete inom kultur och fritid med anledning av coronaviruset.

Kultur- och fritidsverksamheterna påverkas av rådande begränsningar av deltagarantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, föreskrifter från länsstyrelsen, kommunala föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa platser och av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för olika typer av verksamheter.

Kommuners rätt att meddela vistelseförbud på vissa platser

Enligt regeringens plan för avveckling av restriktioner träder vissa lättnader i kraft den 15 juli. Det är då steg 3 av lättnader för nivå 3 som genomförs. Bland annat upphävs kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser, ett bemyndigande som SKR tidigare informerat om på denna plats.

Kontrollera aktuella regler och restriktioner

För närvarande ändras regelverket ofta och med kort framförhållning. Därför rekommenderar SKR att löpande kontrollerar vilka regler som gäller för din verksamhet gentemot de officiella dokumenten i Svensk författningssamling och hos respektive myndighet.

Observera! Folkhälsomyndighetens allmänna råd som var riktade särskilt till föreningar för idrott, kultur och fritid har upphört att gälla. Nu gäller myndighetens föreskrifter och allmänna råd för alla verksamheter.

Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Folkhälsomyndigheten

Länsstyrelserna

Folkhälsomyndigheten

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset