Publicerad: 2 september 2020

Information om coronavirusets påverkan på verksamheter inom kultur och fritid

SKR samlar information till stöd för kommuners och regioners arbete inom kultur och fritid med anledning av coronaviruset.

Genomgång av förbud mot större sammankomster

SKR har gjort en genomgång av vad förbudet mot större sammankomster och tillställningar innebär för kultur- och fritidsverksamheter i kommuner och regioner.

SKR:s bedömning av hur förbud mot större sammakomster påverkar kultur och fritid

Förändrade regler för idrotten

Folkhälsomyndigheten har beslutat att idrottsverksamhet kan ske om den genomförs utomhus, med ett begränsat antal åskådare och om arrangörer vidtar åtgärder för att undvika trängsel. Beslutet förväntas medföra viss påverkan kommunala och regionala verksamheter.

Så påverkas kommuner och regioner av ändrade regler för idrotten, SKR:s bedömning

Kulturskoleverksamhet och Covid-19

Folkhälsomyndigheten har inte tagit fram specifika råd och rekommendationer gällande kulturskolans verksamhet utan verksamheterna bör följa de allmänt förebyggande åtgärderna som gäller för att minska spridning av luftvägsinfektioner som covid-19.

Kulturskoleverksamhet och Covid-19

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!