Publicerad: 13 januari 2021

Information om coronavirusets påverkan på verksamheter inom kultur och fritid

SKR samlar information till stöd för kommuners och regioners arbete inom kultur och fritid med anledning av coronaviruset.

Kultur- och fritidsverksamheterna påverkas dels av förordningen som reglerar större sammankomster som regeringen har beslutat om, eventuella beslut från länsstyrelserna i samma fråga och av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för olika typer av verksamheter.

Rekommendation att stänga icke nödvändig verksamhet t.o.m. 24 januari

Regeringens rekommenderade på en pressträff den 18 december att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om en ändring i sina allmänna till föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m ( ) som riktar sig till alla verksamheter i Sverige.

Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m, Folkhälsomyndigheten

Av det nya allmänna rådet framgår att alla verksamheter som en åtgärd för att minska smittspridningen av covid 19 bör bestämma ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt i lokalen.

Kontrollera aktuella regler och restriktioner

För närvarande ändras regelverket ofta och med kort framförhållning. Därför rekommenderar SKR att du löpande kontrollerar vilka regler som gäller för din verksamhet gentemot de officiella dokumenten i Svensk författningssamling och hos respektive myndighet.

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Länsstyrelserna

Folkhälsomyndigheten

Informationsansvarig

  • Johan Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!