Publicerad 1 december 2021

Förskola och skola

Här lyfter vi kommunernas ansvar under pandemin samt uppdaterar med den senaste information som rör förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Nya regler för allmänna sammankomster inomhus 1 december

Den 1 december 2021 träder nya regler ikraft för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus för fler än 100 personer. SKR besvarar några vanliga frågor om sammankomster inom skolan, till exempel vad som gäller för skolavslutningar, luciatåg och öppet hus.

Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola

Polismyndigheten har samlat information om gällande begränsningar för att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Polisen

Det här gäller i skolan från 29 september

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om vad som gäller för skolverksamheterna framöver.

Vad gäller i skolan från 29 september, Folkhälsomyndigheten

Allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige. Det innebär att även barn 12–15 år kan få skydd mot sjukdomen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barnen erbjuds vaccin i två doser, och att vaccinationerna av barn från 12 års ålder inleds samordnat i landet i början av november 2021. Då hinner hälso- och sjukvårdsregionerna vaccinera fler i befolkningen födda 2005 och tidigare, och samtidigt förbereda inför vaccinationerna av de yngre. Bedömningen är att elevhälsan behöver involveras i det arbetet.

Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år, Folkhälsomyndigheten

Information om en extra skolmiljard

Under februari betalas första delen av den så kallade skolmiljarden ut till samtliga kommuner i landet. Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i juni. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor. Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen.

Skolverkets frågor och svar om den extra skolmiljarden, Skolverket

UHR förlänger sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg

Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att se över hur coronapandemin påverkar gymnasieelevers möjligheter till tillträde och antagning till högskoleutbildning. Som en följd av detta har myndigheten beslutat att förlänga sista kompletteringsdag för nuvarande gymnasieelevers betyg gymnasiebetyg till den 5 juli.

Sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg förlängs till 5 juli, Universitets- och högskolerådet

Rekommendation om distansundervisning i gymnasieskolan upphör 1 april

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning upphör att gälla efter den 1 april. Det innebär att det från och med den 2 april inte längre finns någon nationell rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan. Men huvudmän för gymnasieskolor har fortfarande möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning om det behövs utifrån de lokala förutsättningarna.

Rekommendation om fjärr- eller distansundervisning, Skolverket

Förordningsändring som möjliggör fjärr- och distansundervisning i högstadiet

Inför vårterminen beslutade regeringen om en förordningsändring som ger högstadieskolornas huvudmän ökad flexibilitet under pandemin, med möjlighet till distans- eller fjärrundervisning som kan användas om övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga.

Regler för förskolor och skolor som är öppna, stängda eller varit stängda under coronapandemin, Skolverket

Bedömningsstöd istället för nationella prov

Som ersättning för de nationella proven kommer Skolverket att erbjuda betygsstödjande bedömningsstöd som är utformade som prov.

Bedömningsstöd nationella prov, Skolverket

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset