Publicerad: 22 januari 2021

Information om förskola och skola med anledning av covid-19

Här lyfter vi kommunernas ansvar under pandemin samt uppdaterar med den senaste information som rör förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan från den 25 januari 2021

Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolor till och med den 1 april 2021. Rekommendationen justeras på så sätt att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Rekommendation om fjärr- eller distansundervisning, Skolverket

Förordningsändring som möjliggör fjärr- och distansundervisning i högstadiet

Inför vårterminen beslutade regeringen om en förordningsändring som ger högstadieskolornas huvudmän ökad flexibilitet under pandemin, med möjlighet till distans- eller fjärrundervisning som kan användas om övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga.

Regler för förskolor och skolor som är öppna, stängda eller varit stängda under coronapandemin, Skolverket

Bedömningsstöd istället för nationella prov

Som ersättning för de nationella proven kommer Skolverket att erbjuda betygsstödjande bedömningsstöd som är utformade som prov.

Bedömningsstöd nationella prov, Skolverket

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!