Publicerad: 8 oktober 2020

Inkomstbortfall på grund av coronaviruset

Coronakrisen kommer att ha medfört minskade biljettintäkter i mångmiljardklassen vid årsskiftet.

SKR:s och Svensk Kollektivtrafiks prognos visar att intäktsbortfallet för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kommer att uppgå till omkring 7,5 miljarder vid årets slut.

Intäktsbortfall uppdelat per län

Kollektivtrafikmyndighet

Biljettintäktstapp, helårsprognos (miljoner kronor)

Blekingetrafiken

45,1

Dalatrafik

43,99

Gotland (RKM)

7

Gävleborg (X-trafik)

120,8

Hallandstrafiken

186

Länstrafiken Jämtland

20

Jönköpings länstrafik

100,5

Kalmars länstrafik

100

Länstrafiken Kronoberg

102

Norrbotten

35

Skånetrafiken

1 152

SL (Storstockholm)

3 561

Sörmlandstrafiken

66,397

UL (Region Uppsala)

335,876

Värmlandstrafik

58

Länstrafiken Västerbotten

68,895

Din Tur (Västernorrland)

38,2

VL (Västmanland)

56

Västtrafik

1 096

Länstrafiken Örebro

82,8

Östgötatrafiken

140

Totalt riket

7 415,558

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!