Publicerad: 2 april 2020

Åtgärder för att begränsa smittspridning av covid-19 i kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel

Folkhälsomyndigheten har gett ut föreskrifter och allmänna råd om hur smittspridning av covid-19 ska förhindras. Föreskrifterna och råden riktar sig bland annat till verksamheter med ansvar för kollektivtrafik och allmänna färdmedel. Även de råd som riktar sig till var och en, personer över 70 år och andra riskgrupper tar till viss del sikte på resor med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

Allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndigheten

Råden är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver vad såväl enskilda som olika verksamheter kan göra för att undvika smittspridning. Nedan följer en sammanställning av de delar av råden som berör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel.

Råd ska tillämpas även för färdtjänst och skolskjuts

Genom att använda uttrycket och allmänna färdmedel har Folkhälsomyndigheten avsett att de specifika allmänna råden ska kunna tillämpas på de flesta persontransporter som sker i samhället med undantag för privata resor med egna fordon. Det innebär att råden även bör tillämpas på till exempel skolskjuts, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Generella råd på åtgärder

Alla verksamheter, inklusive de som ansvarar för kollektivtrafik och allmänna färdmedel, kan för att förhindra smittspridning till exempel vidta följande åtgärder:

 • sätta upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
 • markera avstånd på golvet
 • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel
 • hålla digitala möten
 • erbjuda möjligheter att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuda handsprit
 • undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler

Råd just för kollektivtrafik och allmänna färdmedel

Verksamheter som ansvarar för kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör därutöver

 • se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel
 • begränsa antalet passagerare per fordon
 • informera passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning

Egna bedömningar måste göras

De allmänna råden är allmänt hållna vilket innebär att verksamhetsutövarna i stor utsträckning själva måste bedöma vilka specifika åtgärder som är lämpliga för att minska risken för att covid-19 sprids. Folkhälsomyndigheten kommer att publicera frågor och svar på sin hemsida som kan ge ytterligare vägledning. SKR bistår med underlag till Folkhälsomyndigheten i detta arbete.

Råd för den enskilde resenären

Råden innefattar även rekommendationer till den enskilde resenären:

 • Den som färdas i kollektivtrafiken och med andra allmänna färdmedel bör hålla avstånd till medresenärer, avstå från onödiga resor och undvika att resa i rusningstid
 • Personer över 70 år och andra riskgrupper bör undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!