Publicerad: 16 oktober 2020

Samverkan för att tillgängliggöra personal med anledning av covid-19

Kriser kräver nya sätt att agera och arbeta. SKR följer utvecklingen noga och genom tillfälliga överenskommelser underlättas arbetet för medlemmarna.

Regionerna samarbetar om nytt system för personallån

Nu etablerar SKR och regionerna ett nationellt system för personalresurser i kris. Det innebär att en region kan begära personalresurser nationellt när inga andra möjligheter till bemanning enligt gängse regler kunnat arrangeras.

Regionerna etablerar nytt system för personallån i kris

Överenskommelse mellan SKR och Famna om vägledning

SKR och Famna har kommit överens om en ny vägledning till stöd för kommuner, regioner och idéburna välfärdsföretags samverkan.

Överenskommelse mellan SKR och Famna om vägledning

Samverkan för att tillgängliggöra personal

SKR och Sobona har tagit fram en vägledning för att underlätta för anställda i kommunala företag eller andra kommunala verksamheter att bidra i kommuner och regioner under krisen med covid-19.

Samverkan för att tillgängliggöra personal

Samarbete mellan regioner och life science-industrin

SKR och branschorganisationer inom life science-industrin har tagit fram en ny vägledning för företag som vill låta sin personal hjälpa till i hälso- och sjukvården under pågående pandemi.

Samarbete mellan regioner och life science-industrin

Överenskommelse om inlåning av vårdpersonal

Läkare och fysioterapeuter som är verksamma enligt den nationella taxan kan efter en överenskommelse från den 5 april, nu stötta regionerna i den akuta situationen med covid-19-patienter.

Överenskommelse om inlåning av vårdpersonal.

Vägledning för regioner och vårdföretag i coronakrisen

Privata vårdföretag utgör en viktig resurser i vården och bidrar redan idag i att hantera virusutbrottet.

SKR och Vårdföretagarna har den 24 mars kommit överens om en ny vägledning till stöd för regioner och privata vårdgivares samverkan i de fall det inte finns befintliga avtal.

Vägledning för regioner och vårdföretag i coronakrisen

Snabbare beslut för att hindra smittspridning

Arbetsgivaren har ingen överläggningsskyldighet vid avstängning för att hindra smittspridning av covid-19, enligt en överenskommelse från den 9 mars mellan SKR, Sobona och de fackliga organisationerna.

Normalt är arbetsgivaren skyldig att ha en överläggning med medarbetarens fackliga organisation innan en avstängning sker. Enligt den överenskommelse parterna nu har träffat görs ett undantag från överläggningsskyldigheten. Den fackliga organisationen ska få information om att arbetsgivaren har stängt av en medarbetare, enligt överenskommelsen.

Överläggningsskyldighet undantas i ny överenskommelse.

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!