Publicerad: 24 april 2020

Hemställningar till regeringen inom hälso- och sjukvård

SKR följer noga utvecklingen av covid-19 för medlemmarna i regioner och kommuner. För att underlätta och ge möjlighet att agera snabbt under krisen har ett antal hemställningar gjorts till regeringen.

Ersättningsgaranti för hantering av covid-19

Staten behöver garantera att kommuner och regioner ersätts för skäliga merkostnader inom hälso- och sjukvården för covid-19. SKR ställde den 8 april krav i en hemställan till regeringen att nuvarande förordning justeras så att:

  • Det finns en garanti att staten ersätter kommuner och regioner för skäliga merkostnader till följd av covid-19 inom hela hälso- och sjukvården, inklusive tandvård och socialtjänst.
  • Beslutet om vilka merkostnader regionen eller kommunen har rätt till tidigareläggs.
  • Det framgår att regeringens intention är att ersättning ska utgå med så litet administrativ merarbete för kommuner och regioner som möjligt.
  • Ersättningen till kommuner och regioner gäller från 31 januari, då covid-19 klassades som en allmänfarlig sjukdom.

Hemställan om ändring i förordning SFS 2020:29 (PDF, nytt fönster)

Skjut upp lagen om Nationella läkemedelslistan

Den 30 mars skickade SKR en hemställan till regeringen om att skyndsamt föreslå att lagen om nationell läkemedelslista skjuts upp. Pandemin gör att förutsättningarna saknas för ett stort nationellt utvecklings- och införandeprojekt som nationella läkemedelslistan. Förutsättningarna saknas också för att fördjupa diskussionen om den nationella läkemedelslistan ur ett vårdperspektiv.

Hemställan om att Nationella läkemedelslistan måste skjutas upp.

Prestationsbaserade krav i vården slopade 2020

Den 23 mars skickades en hemställan till regeringen med en begäran att sex av årets vårdöverenskommelser med regeringen ändras, för att minska vårdens administration och kraftigt avlasta hälso- och sjukvården. Den 9 april beslutade regeringen att slopa rapporteringskraven under 2020.

Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och regioner med anledning av covid-19

Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

SKR vill att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt ska upphävas och skickade en hemställan om detta till regeringen den 12 mars. Ett slopat krav på läkarintyg skulle avsevärt minska belastningen i vården och bidra till att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Den 14 mars föreslog regeringen att temporärt upphäva krav på läkarintyg från den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden.

Hemställan från SKR avseende temporärt upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Införande av bastjänstgöring för läkare bör skjutas upp

SKR och Läkarförbundet ber regeringen om att skjuta upp införandet av bastjänstgöring och låta nuvarande regelverk för specialiseringstjänstgöring gälla året ut.

Sommaren 2020 ska lagändringarna som rör läkares legitimation och specialistutbildning träda i kraft. SKR och Läkarförbundet har skickat en hemställan till regeringen om att skjuta på ikraftträdandet av förändringarna i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.

Införande av bastjänstgöring för läkare bör skjutas upp

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!