Publicerad: 15 oktober 2020

Hemställningar till regeringen inom hälso- och sjukvård

SKR följer noga utvecklingen av covid-19 för medlemmarna i regioner och kommuner. För att underlätta och ge möjlighet att agera snabbt under krisen har ett antal hemställningar gjorts till regeringen.

Ersättningsgaranti för hantering av covid-19

Den 8 april skickade SKR in en hemställan med krav på förändringar i den förordning som ska garantera att staten ersätter hälso- och sjukvårdens samt äldre- och funktionshinderomsorgens merkostnader till följd av covid-19.

Hemställan om ändring i förordning SFS 2020:29 (PDF, nytt fönster)

I maj tog regeringen beslut om att öka anslaget för merkostnader och ändrade den tidigare förordningen kring ansökningsförfarandet.

Kompensation för kommuner och regioners merkostnader

Skjut upp lagen om Nationella läkemedelslistan

Den 30 mars skickade SKR en hemställan till regeringen om att skyndsamt föreslå att lagen om nationell läkemedelslista skjuts upp. Pandemin gör att förutsättningarna saknas för ett stort nationellt utvecklings- och införandeprojekt som nationella läkemedelslistan. Förutsättningarna saknas också för att fördjupa diskussionen om den nationella läkemedelslistan ur ett vårdperspektiv.

Hemställan om att Nationella läkemedelslistan måste skjutas upp

Hemställan om tillfällig utökning av färdtjänstlagen samt om ensamåkning i färdtjänst och vid sjukresa

SKR har tagit fram två förslag till lösningar i syfte att säkerställa en god trafikförsörjning med samhällsbetalda resor till samhällsviktiga verksamheter och samtidigt minimera smittspridning av Coronaviruset. Förslagen innebär att utnyttja tillgänglig taxikapacitet. En hemställan med förslagen skickades till regeringen den 25 mars.

Hemställan om tillfällig utökning av färdtjänstlagen samt om ensamåkning i färdtjänst och vid sjukresa (PDF, nytt fönster)

Prestationsbaserade krav i vården slopade 2020

Den 23 mars skickades en hemställan till regeringen med en begäran att sex av årets vårdöverenskommelser med regeringen ändras, för att minska vårdens administration och kraftigt avlasta hälso- och sjukvården. Den 9 april beslutade regeringen att slopa rapporteringskraven under 2020.

Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och regioner med anledning av covid-19

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

Samtliga kommuner och regioner har idag tillgång till företagshälsovård. SKR, Sobona och de centrala fackliga organisationerna inom kommun- och regionsektorn bad den 20 mars regeringen om stöd för att stärka företagshälsovården.

Det handlar bland annat om att täcka kostnader för ett utökat uppdrag och att undanröja olika hinder.

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

SKR vill att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt ska upphävas och skickade en hemställan om detta till regeringen den 12 mars. Ett slopat krav på läkarintyg skulle avsevärt minska belastningen i vården och bidra till att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Den 14 mars föreslog regeringen att temporärt upphäva krav på läkarintyg från den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden.

Hemställan från SKR avseende temporärt upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Införande av bastjänstgöring för läkare bör skjutas upp

SKR och Läkarförbundet ber regeringen om att skjuta upp införandet av bastjänstgöring och låta nuvarande regelverk för specialiseringstjänstgöring gälla året ut.

Sommaren 2020 ska lagändringarna som rör läkares legitimation och specialistutbildning träda i kraft. SKR och Läkarförbundet har skickat en hemställan till regeringen om att skjuta på ikraftträdandet av förändringarna i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.

Införande av bastjänstgöring för läkare bör skjutas upp

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!