Publicerad: 26 mars 2020

Kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

SKR får många frågor från er medlemmar med anledning av coronaviruset. Vi följer utvecklingen, analyserar hur beslut påverkar huvudmännen och står i nära kontakt med regeringen och expertmyndigheter.

Här samlar vi information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av det nya coronaviruset.

Vi hänvisar till Skolverket när det gäller frågor som rör innehållet i de förordningar och beslut som regering och skolmyndigheter fattat.

Coronavirus och covid 19 – information till skolor och förskolor, Skolverket

MSB har den 26 mars publicerat föreskrifter och allmänna råd om omsorg för barn vid stängning av förskolor och skolor. Föreskriften förtydligar vilka vårdnadshavares barn som har rätt till omsorg och kompletteras med allmänna råd som ger stöd i hur förordningen kan tillämpas. Föreskriften gäller enbart om regeringen eller huvudmannen beslutar om stängning, och avser alltså inte situationer där verksamheten håller öppet med reducerad kapacitet.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshav, MSB

Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola/skola

Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola/skola

Frågor och svar arbetsgivare: Vad gäller för lärare om en skola stänger med kort varsel?

SKR och Lärarnas Samverkansråd för en löpande dialog och följer utvecklingen och konsekvenserna av Covid-19.

Vad gäller för lärare om en skola stänger med kort varsel?

Huvudmannens ansvar

Det är skolhuvudmannen, det vill säga kommunen när det gäller kommunala förskolor och skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. För fristående verksamheter är det den enskilda huvudmannen. Som arbetsgivare ansvarar kommunen för att verksamheten upprätthålls på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt, även vid ett epidemi- eller pandemiutbrott. Arbetsmiljöansvaret gäller både för personalen i verksamheterna och för de barn och elever som vistas där.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!