Publicerad: 13 augusti 2020

Kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

Informationen har uppdaterats, med information och länkar till Skolverket som berör skolstart. Här finns också en länk till skolahemma.se och arbetet som gjorts kring scenarioplanering.

SKR:s frågor och svar

SKR tar fram frågor och svar som rör både kommunens ansvar för verksamheten och kommunens ansvar utifrån sin roll som arbetsgivare. Uppdatering sker löpande.

Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola/skola

Frågor och svar om kommunens arbetsgivaransvar

Inför skolstart

Inför skolstarten har Skolverket samlat information och vägledning i hur man som skolhuvudman kan tänka nu när gymnasieskolan går tillbaka till ordinarie undervisning. Vidare har Skolverket sammanställt stödmaterial som går att nå via länken nedan.

Att tänka på när distansundervisningen i gymnasieskolan upphör, Skolverket

Stödmaterial för att utveckla undervisningen, Skolverket

Skolahemma.se och scenarioplanering – ett stöd under pandemin

För att understödja det svenska skolväsendet har RISE inom ramen för samverkan i Skola Hemma genomfört ett scenarioplaneringsarbete. Man har tagit fram ett stödmaterial för det svenska skolväsendet på nationell nivå, huvudmannanivå och skolnivå. Materialet kan läsas som det är, men för störst effekt rekommenderas att varje berörd organisation på egen hand arbetar vidare med materialet.

Skola Hemma - ett stöd för skolan under coronapandemin

Möjlighet till distansstudier inför skolstart

Det kommer att vara möjligt för gymnasieskolor att bedriva delar av undervisning på distans under hösten, om det är motiverat utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten rörande kollektivtrafiken. Nedan finns länk till regeringens webbplats med mer information.

Distansstudier ska minska trängsel i kollektivtrafiken, Regeringskansliet

Checklista inför stängning av skolverksamhet

SKR har tagit fram en checklista som ska fungera som ett stöd för kommuner inför och i samband med eventuella förskole- och skolstängningar.

Checklista inför stängning av skolverksamhet (PDF, nytt fönster)

Skolans aktörer rekommenderar samarbete

Det finns inga beslut om att stänga grund- och förskolor. Men i händelse av ett sådant beslut har SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund den 8 april tagit fram gemensamma rekommendationer om samarbete mellan kommuner och enskilda huvudmän.

Gemensamt uttalande om behovet av samarbete och samförstånd mellan kommuner och enskilda huvudmän inom skolväsendet (PDF, nytt fönster)

Samverkan mellan skola och socialtjänst

SKR har tagit fram ett förslag hur skola och socialtjänst kan samverka för att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd får omsorg i det fall förskolor och grundskolor stängs. SKR har även tagit fram mallar till brev om vart utsatta barn och unga kan vända sig för stöd och skydd. Breven kan användas när många barn stannar hemma och inte har kontinuerlig kontakt med skolpersonal och andra vuxna.

Stöd till utsatta barn om skolor och förskolor stängs

Psykisk hälsa i kristid

På webbplatsen Uppdrag Psykisk hälsa finns information om var barn, unga, vuxna och äldre kan få stöd vid oro med anledning av covid-19.

Uppdrag psykisk hälsa – stödlista i kristid

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!