Publicerad: 24 mars 2020

Fråga och svar

Riksdagen har även beslutat om ytterligare höjning av statsbidraget. När kommer dessa medel betalas ut?

(Uppdaterad: 24 mars 2020)

Den 19 februari fattade riksdagen beslut om en höjning av det generella statsbidraget med 2,5 miljarder kronor (varav 1,75 miljarder kronor till kommunerna och 0,75 miljarder till regionerna). Pengarna betalades ut, som en engångsutbetalning i kronor per invånare den 20:e mars. Det här höjer inte nivån på statsbidragen år 2021 om inga nya beslut fattas. Utbetalt belopp baseras på antal invånare 1 november 2019 och uppgår till 169 kronor per invånare för kommuner och 72 kronor per invånare för regioner. Bidraget redovisas som generellt statsbidrag.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!