Publicerad: 3 april 2020

Fråga och svar

Hur ser SKR på de prestationsbaserade vårdöverenskommelserna och riktade statsbidragen inom skola och äldreomsorg?

(Uppdaterad: 3 april 2020)

SKR har 2020-03-23 begärt att sex av årets vårdöverenskommelser med regeringen ändras, för att minska vårdens administration och kraftigt avlasta hälso- och sjukvården.

De prestationsbaserade kraven i vården behöver slopas

SKR har också begärt att flertalet riktade statsbidrag inom skola och äldreomsorg betalas ut enligt beslutad fördelning för 2020 och att krav på rekvisition och återrapportering tas bort.

Regeringen har 2 april föreslagit att stora delar av prestationskraven i den så kallade kömiljarden tas bort tillfälligt under 2020. Det innebär att omkring 2 miljarder kronor betalas ut till samtliga regioner baserat på befolkningsmängd. Regeringen har även för avsikt att återkomma kring hur den administrativa bördan för kommunsektorn kan minskas, genom bland annat förändrade krav på uppföljning och återrapportering för flera riktade statsbidrag och överenskommelser.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!