Publicerad: 30 april 2020

Ständiga diskussioner med riksdag, regering och myndigheter

Varje dag och varje vecka innebär en hård prövning för oss alla i Sverige, på olika sätt. Vårdens och omsorgens medarbetare gör ett enastående arbete för att vårda och ta hand om de sjuka och de som behöver omsorg. Lärare och annan personal i grundskolor och förskolor är trygghet och vardag för alla våra barn och ungdomar. Företagare kämpar för att klara sina verksamheter med kraftigt minskad efterfrågan – oavsett om det är industriprodukter, teaterföreställningar eller frisörtjänster. Och för er som har ansvaret att fatta beslut i kommuner och regioner är det en väldigt tuff tid.

Anders Knape, ordförande SKR

Anders Knape, ordförande SKR

Igår har vi publicerat en ny skatteunderlagsprognos. Vi är i ett läge där lönesumman i Sverige faller för första gången sedan 1990-talskrisen. Det innebär i och för sig inte att skatteunderlaget minskar, eftersom inkomstskatten även baseras på pensioner, arbetslöshetsförsäkringar och föräldraförsäkringar. De 15 miljarder kronor som regeringen har avsatt i generella statsbidrag till kommuner och regioner riskerar dock att inte ens täcka det kraftiga bortfall av skatteintäkter, i synnerhet om distanseringsrekommendationerna förlängs och fortsätter även efter sommaren. Förutom intäktsbortfall, ser vi vecka för vecka att intäkterna för exempelvis kollektivtrafik – mer än en miljard kronor mindre varje månad – tandvård, patientavgifter, små flygplatser och kultur- och fritidstaxor. Dessutom vet vi att kostnaderna för ekonomiskt bistånd är nära kopplade till en stigande arbetslöshet – och därför riskerar att öka kraftigt de kommande månaderna. Regionerna har det särskilt besvärligt, många av dem ser också att de placeringar de har, som ska matcha pensionsskulderna, tappar i värde.

Något som diskuteras är förstås om de särskilda satsningar som regeringen gjort nu kommer att räcka. Vi ser positivt på att det kommit satsningar på en rad olika områden till stöd och hjälp för olika samhällssektorer. Budskapet från såväl statsministern som olika statsråd har varit tydliga: Pengar kommer inte att vara ett problem, staten lämnar ingen i sticket och alla extraordinära kostnader kopplade till coronapandemin i hälso- och sjukvården ska staten stå för. Den förordning som regeringen har beslutat om när det gäller ersättningen till kommuners och regioners rätt till ersättning för just hälso- och sjukvård är mot den bakgrunden ett orosmoln. Vi gör nu allt vi kan för att ta reda på vad det innebär att ersättning ska betalas ut i mån av medel, att behoven ska fördelas till dem som har störst behov och att pengarna inte ska kunna betalas ut förrän en bit in på nästa år. Vi försöker verkligen få till förändringar i förordningen.

Som ni vet söker vi kontinuerligt påverka regeringen och de statliga myndigheterna för att få till stånd förändringar som måste till för att underlätta för era verksamheter. Vi har nått en hel del framgångar för att få till snabba förändringar och löften om resurstillskott. Sjuklöneansvaret, förändringar i flera av de överenskommelser vi tecknat med staten inom vårdområdet och ett antal reformer som vi ser inte är möjliga att genomföra i år, som regeringen nu också skjuter på framtiden. Tillskottet på 15 miljarder kronor i vårändringsbudgeten är förstås också ett resultat av att vi gemensamt gjort det mycket tydligt för regeringen vilka behov vi har i och efter krisen och vilken viktig roll kommuner och regioner spelar när det gäller bibehållen sysselsättning och därmed skattekraft.

Inom en del kommunala och regionala verksamheter minskar kostnaderna också. Tyvärr är det i första hand ett tecken på att förebyggande och planerad vård och socialtjänst inte kan utföras idag. Det kommande året kommer innebära stora utmaningar för att hantera den så kallade vård- eller socialomsorgsskuld, som nu byggs upp och som är en direkt konsekvens av coronapandemin.

Vi fortsätter att diskutera fler nödvändiga satsningar med regeringen. Vi ser behoven växa i arbetsmarknadspolitiken, vi har pekat på betydelsen av att företagshälsovården kan förstärkas och vi är just nu i intensiva diskussion om de enorma intäktsbortfall som kollektivtrafiken drabbas av. Bland mycket annat.

På samma sätt fortsätter vi att arbeta gentemot de statliga myndigheterna. På många områden fungerar samverkan mellan myndigheterna väl, medan det på en del andra ibland ges olika besked och tillämpningen kan spreta. Det är en viktig roll för SKR att – med signaler från er – hela tiden påpeka sådan diskrepans för den statliga nivån.

Låt mig också upprepa det jag alltid betonar: SKR:s kansli finns till stöd för er i kommuner och regioner. Om ni har behov av stöd och rådgivning eller frågor, tveka inte att ta kontakt.

Anders Knape
Ordförande SKR

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!