Publicerad: 21 mars 2020

En kris som sätter Sverige på hårda prov

Krisen till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Alla i samhället drabbas på olika sätt. Det är ansträngt i hälso- och sjukvården, både i regioner och kommuner. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad.

Anders Knape

Anders Knape, ordförande SKR

Andra kommunala och regionala verksamheter, liksom näringsliv och föreningsliv, drabbas också hårt när människor minskar sina sociala kontakter, på uppmaning av Folkhälsomyndigheten. I grunden har vi i Sverige goda förutsättningar att klara en sådan här kris, men den sätter oss alla på hårda prov.

Medarbetare i hälso- och sjukvården, omsorgen, skolan, de tekniska förvaltningar, kulturverksamheterna och alla andra gör nu ett fantastiskt arbete för att på olika sätt bidra. Samma sak gäller er som nu har ansvaret för att fatta många svåra beslut och samtidigt upprätthålla en tro på framtiden i era kommuner och regioner.

Vi behöver säkra att våra verksamheter har förmågan att hantera ett sådant här läge under en längre tid. Samtidigt som vi hanterar akuta situationer, behöver vi redan nu se framåt och säkerställa att vi bygger uthållighet i krisarbetet.

SKR fortsätter att hålla tät kontakt med de ansvariga myndigheterna, dels för att fånga upp vad de arbetar med och planerar för, dels för att föra vidare de frågor som är angelägna för kommuner och regioner.

SKR arbetar för att påverka regeringens och myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och beslut så att konsekvenserna för kommuner och regioner tydligt ska framgå.

Efter den omedelbara krisen är det viktigt att den statliga nivån har förståelse för att vi på lokal och regional nivå har löst många svåra problem på ett så bra sätt som möjligt utifrån omständigheterna, även om vi kanske har tänjt på något regelverk. Vi vill och ska göra så rätt som möjligt, men i en sådan här exceptionell situation finns ibland inte möjlighet att göra allt perfekt. Jag tror och hoppas att det finns stor förståelse för det i vårt land nu.

Vi får dagligen rapporter av er om stora ekonomiska effekter. SKR arbetar för att säkra att kommuners och regioners kostnader och intäktsbortfall till följd av den här situationen ska täckas av staten. Vi driver på för att utförare av regional och kommunal verksamhet samt leverantörer till kommuner och regioner som blir hårt drabbade kan få statligt stöd. Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta tillsammans för att få en så heltäckande bild som möjligt.

Jag vill också vara tydlig med att det nu verkligen inte är tid att kritisera varandra och utvärdera varandras kapacitet eller kompetens. Inte mellan kommuner och regioner och inte mellan den statliga och lokala nivån. Det hjälper inte någon, utan riskerar att ta fokus och energi från vår gemensamma uppgift. Vi måste hela tiden arbeta för att göra varandra bättre.

SKR försöker ta ansvar för att bidra med saklighet och fakta när det gäller situationen och dess effekter. Det är inte bara coronaviruset i sig som är samhällsfarligt, utan också den oro som medborgare nu känner. Att människor blir mer isolerade och stannar ensamma hemma kan få effekter för lång tid. Vi inom välfärdssektorn behöver gemensamt klara av att också se individerna och på olika sätt finnas till hands framför allt för äldre, barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och andra som kan vara extra utsatta när vardagen blir en helt annan.

SKR:s kansli finns till stöd för er i kommuner och regioner. Om ni har behov av stöd och rådgivning eller frågor, tveka inte att ta kontakt.

Informationen har sänts till region- och kommunstyrelseordföranden.

Vänligen,

Anders Knape

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!